Starterslening eigen woning aanvragen

U wilt een huis kopen in Heemstede, maar hebt niet genoeg inkomen. U kunt dan een starterslening aanvragen.
Met een starterslening financiert u het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning. U sluit de lening af bij de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).

  • U staat, op het moment van aanvraag voor de starterslening, 1 jaar ingeschreven in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond (Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Beverwijk, Heemskerk en Velsen)
  • U woont buiten de regio Zuid-Kennemerland /IJmond, maar werkt in de gemeente Heemstede
  • Het is uw eerste koopwoning in Heemstede
  • De regeling geldt voor bestaande en nieuwe woningen
  • U gaat zelf in de woning wonen
  • Het bedrag dat u kunt lenen is afhankelijk van uw financiële draagkracht en van de kosten van de woning
  • De lening bedraagt maximaal € 30.000

Alle voorwaarden staan beschreven in de Verordening starterslening Heemstede

Zodra u weet welke woning u wilt kopen en wat de koopsom is, vraagt u de starterslening via onderstaande knop. Als u voldoet aan de voorwaarden, sturen wij u een toewijzingsbrief waarmee u de starterslening digitaal kunt aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Het SVn voert namens de gemeente Heemstede deze startersregeling uit.

Starterslening aanvragen

Lazlo Oegema
l.oegema@heemstede.nl