Inschrijven in gemeente / verhuizing doorgeven

 • U verhuist naar of binnen de gemeente Heemstede
 • Uiterlijk binnen 5 dagen na de verhuizing aangifte doen bij de gemeente
 • 2 manieren: doorgeven met DigiD of langskomen bij de gemeente
 • Zorginstellingen kunnen verhuizingen doorgeven via E-herkenning (zie apart tabblad)
 • U verhuist naar een andere gemeente. Geef uw verhuizing door bij uw nieuwe gemeente. 
 • Als u naar het buitenland reist gelden andere regels
 • Voor vestiging buitenland en inleveren brondocument moet u altijd een afspraak maken
Direct regelen: doorgeven met DigiD Afspraak maken verhuizing doorgeven

 • Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit.
 • U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl
 • Het duurt 5 dagen voordat u uw DigiD ontvangt.

Verhuizen vanuit een andere gemeente, naar de gemeente of binnen de gemeente:

 • Uiterlijk binnen 5 dagen na de verhuizing aangifte doen bij de gemeente
 • Doorgeven met DigiD
 • Voor een gezin (als u gehuwd bent of geregistreerd partnerschap heeft) of bij eenoudergezin kan 1 persoon aangifte doen voor het gehele gezin
 • Voor een gezin (indien niet gehuwd of geen geregistreerd partnerschap) of bij samenwonen op een nieuw adres moeten beide partners afzonderlijk aangifte doen
 • Let op: als u alleen of met gezin, partner, en/of kinderen verhuist dan moet u bij de aangifte een kopie van de huurovereenkomst meesturen
 • Let op: voor een gezin waarbij één ouder achterblijft op het adres. U moet als achterblijvende bewoner toestemming geven aan de ouder/verzorger die met kind(eren) verhuist.   
 • Let op: als u gaat inwonen bij een ander (ouders, familie, partner, anders) dan moet u bij de aangifte een verklaring hebben van de hoofdbewoner met kopie legitimatiebewijs
 • Als u in een zorginstelling gaat wonen moet de zorginstelling de aangifte met een stempel goedkeuren

U ontvangt een bericht als uw gegevens zijn verwerkt en u officieel bent ingeschreven bij de gemeente Heemstede.

Vestiging vanuit het buitenland

Als u zich vanuit het buitenland in Nederland hervestigt, dan moet u binnen 5 dagen na vestiging in Nederland persoonlijk aangifte doen bij de gemeente.

 • Geldig legitimatiebewijs. Reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • Bewijs van uitschrijving als u afkomstig bent van de landen Curaçao, Sint Maarten of Aruba, dan wel van de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
 • Andere relevante documenten over rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan na de datum van uw vertrek naar het buitenland. Zoals akten van huwelijk, echtscheiding of geboorte van kinderen.
 • Documenten die gelden als bewijs voor het feit dat u hier woont (bijvoorbeeld huurcontract, eigendomsbewijs, een verklaring van de hoofdbewoner van het pand met zijn legitimatiebewijs.

 • Uw geldig identiteitsbewijs
 • Uw koop- of huurcontract

Als u bij iemand gaat inwonen:

Zorginstellingen in de gemeente Heemstede kunnen de inschrijving van een nieuwe bewoner en/of kamerwijziging doorgeven aan de gemeente. De bewoner hoeft dit dan niet meer zelf te doen.

 • Geef online de verhuizing door via de onderstaande knop.
 • Log in met E-herkenning.   
 • Zorginstellingen hebben voor deze handeling Herkenning niveau 2 nodig. Bekijk de leveranciers van E-herkenning via onderstaande knop
Verhuizing melden door zorginstelling Overzicht leveranciers E-herkenning

Inschrijving vanuit buitenland