Actieplan Spelen 2021-2024

Stand van zaken

Op 22 april 2021 heeft de gemeenteraad het Actieplan Spelen 2021-2024 vastgesteld. Door dit besluit kunnen diverse speel-en/of sportlocaties in Heemstede opnieuw worden ingericht. Een speellocatie is allang niet meer alleen een plek om te spelen, maar ook een plek voor de wijk om elkaar te ontmoeten. Daarom vragen we omwonenden- jong en oud- bij iedere nieuw in te richten speelplek mee te denken.