Coby Riemersmalaan

In 2024 richten we de speelplek aan de Coby Riemersmalaan opnieuw in. Dit doen we samen met de betrokken inwoners. Via een online vragenlijst heeft u uw ideeën en mening kunnen delen. Daarna was ereen online ontwerpsessie . Tijdens die ontwerpsessie hebben betrokken inwoners het ontwerp voor de nieuwe speelplek gemaakt. Dit ontwerp voeren we uit.

Planning

  • Enquête: 1 februari tot en met 1 maart
  • Resultaten enquête verwerken: maart
  • Voorlopige ontwerpen bekend en stemmen: mei
  • Definitief ontwerp bekend: juli
  • Uitvoering definitief ontwerp: najaar 2024

Contactpersoon

Sander Nieuwenhuis  s.nieuwenhuis@heemstede.nl