Benoeming nieuwe burgemeester van Heemstede goedgekeurd

Op 28 maart 2024 is de benoeming van aankomend burgemeester Falgun Binnendijk goedgekeurd door Zijne Majesteit de Koning. De benoeming gaat in op dinsdag 16 april 2024. Dit gebeurt tijdens een bijzondere raadsvergadering in het gemeentehuis van Heemstede.

De heer Binnendijk is door de commissaris van de Koning aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Ministerraad heeft op voorstel van het ministerie van BZK een voordracht tot benoeming aan Zijne Majesteit de Koning gedaan. Het is in Nederland inmiddels goed gebruik dat de aanbeveling van de gemeenteraad wordt opgevolgd.

De heer Binnendijk (CDA) was hiervoor wethouder in de gemeente Castricum. Hij is de opvolger van Astrid Nienhuis (VVD) die tot 9 maart 2024 (waarnemend) burgemeester was van Heemstede.