Stijging kosten verwerking restafval Heemstede door gevolgen lachgasverbod

Sinds december 2023 stelt onze afvalverwerker AEB andere acceptatievoorwaarden aan ons restafval. Dit komt door de gevolgen van het lachgasverbod, waardoor veel lachgascilinders bij het restafval belanden. Dat leidde tot ontploffingen in de (afval)verbrandingsovens, met een direct gevaar voor de medewerkers en grote schade aan de verbrandingsovens, waardoor de hele afvalbranche miljoenen euro’s schade hebben geleden. Gemeente Heemstede heeft daarom - samen met afvalverzamelaar Meerlanden en aangesloten gemeenten - afgelopen periode hard gewerkt aan een betaalbare oplossing om ons restafval te kunnen blijven aanbieden voor verbranding.

Meerlanden heeft op haar eigen terrein in Rijsenhout een sorteermethode uitgewerkt voor het restafval; met een magneetkop en een kraan wordt het restafval voorgesorteerd en vrijgemaakt van lachgascilinders. Het AEB heeft deze methode alleen toegestaan onder voorwaarde dat het afval steekproefsgewijs wordt onderzocht op lachgascilinders. Het AEB benoemt de methode met een shredder als ‘de’ enige geaccepteerde methode, omdat deze 100% garantie biedt. Dit is relatief duur. 

Goedkoopste tijdelijke oplossing

De aangesloten gemeenten bij Meerlanden hebben in overleg gekozen voor de goedkoopste tijdelijke oplossing (de kraan met magneetkop) en daarmee het risico geaccepteerd. Omdat in een steekproef toch een cilinder is aangetroffen mag dit sinds 11 april 2024 niet meer. Sindsdien brengen we ons restafval naar een andere locatie, waar het door een shredder gaat. Helaas is deze methode duurder.

Verhoging afvalstoffenheffing

De aanwezigheid van lachgascilinders in het restafval is een ontwikkeling die naar verwachting niet op korte termijn verandert. We weten dat de afvalstoffenheffing hierdoor structureel stijgt, maar de hoogte hangt af van vele variabelen. Een eerste grove inschatting, op basis van gegevens van het afgelopen jaar, is dat de afvalstoffenheffing stijgt met gemiddeld €20 per huishouden. Bij de behandeling van de begroting voor 2025 leggen we het effect op de afvalstoffenheffing voor. In december worden de tarieven vastgesteld in de Verordening afvalstoffenheffing.

Vervolgstappen

“Meerlanden onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor een alternatieve locatie om de kosten te drukken’, zegt wethouder Anneke Grummel. “Daarnaast blijven we de lobby initiatieven richting Den Haag volgen en ondersteunen. Dat doen we gezamenlijk met Meerlanden, onze buurtgemeenten en de branche-organisatie NVRD.”