Update tijdelijke huisvesting van mensen in nood in Heemstede

De gemeente Heemstede verwacht een groeiende vraag naar tijdelijke huisvesting voor mensen die dringend een dak boven hun hoofd nodig hebben. Zo is de taakstelling om dit jaar rond de 108 asielzoekers op te vangen. De gemeente zet een eerste stap met de inzet van een pand aan de Heemsteedse Dreef.

Gemeente Heemstede vindt het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen in nood een plek te geven om te wonen. Het vinden van locaties voor deze mensen is een ingewikkelde puzzel.

Minderjarige vluchtelingen

Na het afvallen van de Leidsevaartweg als opvanglocatie voor asielzoekers heeft de gemeente verder gezocht. In het pand aan de Heemsteedse Dreef 156 is plek voor twintig tot vijfentwintig amv’ers, ofwel alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Dit zijn jongeren tussen de 15 en 18 jaar die om uiteenlopende redenen zonder ouders of voogd asiel hebben aangevraagd. Als gemeente willen we deze jongeren een veilig dak boven hun hoofd bieden. Ze zullen dag en nacht uitgebreid worden begeleid.

Op donderdag 22 juni is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Op maandag 26 juni is er mogelijkheid om in te spreken tijdens de commissievergadering. Daarna besluit de gemeenteraad definitief over de realisatie van de Heemsteedse Dreef als opvanglocatie. De datum hiervan is nog niet bekend.

Permanent flexibel inzetbare woningen

De gemeente heeft daarnaast behoefte aan permanente flexibel inzetbare woningen, ofwel flexwoningen. Dit zijn zelfstandige woningen van rond de 35 m2 met wc, douche en keuken. De gemeente wil deze flexwoningen inzetten voor diverse groepen mensen met urgentie, zoals statushouders, jongeren en (her)starters, als overbrugging naar reguliere huisvesting.

Er lopen op dit moment haalbaarheidsonderzoeken voor drie locaties met als doel deze flexwoningen te creëren. Het gaat hierbij om de Glipperweg 55-57, de Kerklaan 61 en de Lieven de Keylaan 24. De resultaten van de onderzoeken zijn naar verwachting in oktober 2023 bekend. Daarna neemt de gemeente verder initiatief om over die specifieke locaties met de omwonenden te spreken.

Omwonenden geïnformeerd

De betreffende omwonenden hebben een brief ontvangen waarin staat wat zij kunnen verwachten en hoe ze kunnen meedenken.
Meer weten of op de hoogte blijven? Ga naar heemstede.nl/huisvesting