Lachgascilinders: lever ze in!

Waar kan ik lachgascilinders laten?

Lachgascilinders breng je naar de milieustraat Dat geldt ook voor andere gasflessen en drukhouders. Het is gevaarlijk afval. Lachgascilinders gooi je dus niet weg in de grijze container omdat dit zorgt voor gevaarlijke situaties voor medewerkers van de vuilophaaldienst. Het verkeerd weggooien van gevaarlijk afval is daarom strafbaar volgens de Wet milieubeheer.

Ben ik strafbaar als ik lachgascilinders naar de milieustraat breng?  

Alleen het bezit van lachgas is al strafbaar. Ben je toch in het bezit van een lachgascilinder? Breng anderen niet in gevaar voor anderen en lever je flessen anoniem in bij de milieustraat.
Door het landelijke lachgasverbod treedt de politie op als ze strafbare feiten zien die wijzen op bezit, handel, import en export van drugs. Ook bij afwijkend weggedrag handelt de politie, kijkend naar de situatie.

Lees verder op veiliginleveren.nl