Rolcontainers restafval en gft

 • De meeste huishoudens in Heemstede maken gebruik van een grijze (voor restafval) en groene rolcontainer (voor gft)
 • 2 maatvoeringen: 140 liter en 240 liter
 • In Heemstede is de grijze restafvalrolcontainer eigendom van de gebruiker. Hierdoor betalen we met zijn allen minder afvalstoffenheffing. 
 • De groene rolcontainer is eigendom van Meerlanden
 • Vraagt u een ander formaat grijze rolcontainer aan, dan wijzigt ook het tarief van de door u te betalen afvalstoffenheffing
 • Op de grijze rolcontainer plakt u een jaarsticker met uw adresgegevens (U ontvangt de sticker per post via Meerlanden)
 • Schade aan rolcontainers meld u bij Meerlanden

Rolcontainer aanschaffen, omruilen en schade melden

Grijze restafvalcontainer

 • Eigendom van de gebruiker; aanschaffen via Meerlanden
 • Kosten: €48,81 voor 140 liter-formaat en €52,88 voor 240 liter-formaat
 • Omruilen: vraagt u een ander formaat grijze rolcontainer aan, dan wijzigt ook het tarief voor de afvalstoffenheffing.
 • Schade: reparatie of vervanging is voor rekening van de gebruiker, tenzij de schade aantoonbaar het gevolg is van de lediging door Meerlanden en de garantietermijn van 10 jaar nog niet is verstreken

Groene gft-rolcontainer

 • Eigendom van Meerlanden
 • Omruilen of extra container aanvragen via Meerlanden
 • Het formaat en aantal groene gft-rolcontainers dat u in gebruik heeft is niet van invloed op uw tarief voor de afvalstoffenheffing

 Naar de contactpagina van Meerlanden

Lees meer over het gebruik en aanschaf van rolcontainers in Heemstede op de website van Meerlanden.