Bezwaar maken belastingaanslag, WOZ-waarde

  • U bent het niet eens met de belastingaanslag en/of WOZ-waarde
  • Belastingzaken worden uitgevoerd door Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)
Naar bezwaar maken via gbkz.nl