Onroerendezaakbelasting (OZB)

  • Als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak (bijvoorbeeld woning of bedrijf) of een bedrijfsruimte huurt betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Belastingzaken worden uitgevoerd door Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)
Naar OZB-tarieven op gbkz.nl