Parkeerbelasting

  • In de winkelgebieden Binnenweg-Raadhuissstraat en Zandvoortselaan-west geldt betaald parkeren
  • Houders van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen maximaal 2 uur gratis parkeren
  • Parkeercontrole door bureau Handhaving van de gemeente
  • U betaalt een naheffingsaanslag als u niet of te weinig parkeergeld betaalt of het verkeerde kenteken aanmeldt met de mobiele telefoon 
  • Belastingzaken worden uitgevoerd door Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)
Parkeerbelasting Tarief 2024
Bij parkeermeters € 2 per uur
Bij parkeerplaats Leidsevaartweg (station NS - maximaal dagtarief) € 6
Naar naheffingsaanslag op gbkz.nl