Precariobelasting

  • Betalen als u voorwerpen op, boven of onder gemeentegrond plaatst, bijvoorbeeld terrassen, uitstallingen, bouwsteigers, containers of stoepborden
  • Belastingzaken worden uitgevoerd door Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)
Naar precariobelasting op gbkz.nl