Rioolheffing

  • U betaalt rioolheffing, hiermee wordt aanleg en onderhoud van de gemeentelijke riolering betaald
  • Belastingzaken worden uitgevoerd door Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)
Nu naar rioolheffing via gbkz.nl