Strooiroutes bij gladheid

Als de weersverwachting aangeeft dat er gladheid op komst is, wordt er gestrooid. In Heemstede bestrijdt Meerlanden de gladheid op wegen en fietspaden volgens een vastgestelde strooiroutekaart. Ook plaatst en vult Meerlanden zoutkisten op vastgestelde locaties.

Strooiroutekaart

Bekijk eerst de strooiroutekaart om te zien op welke plekken er gestrooid wordt voordat u een melding doet:

  • Open de strooioutekaart
  • Klikt rechtsboven op het icoon met 3 horizontale streepjes
  • Als u op het icoon klikt opent u de legenda met uitleg over de gebruikte kleuren en symbolen

Strooiroutekaart openen en bekijken.

U kunt zelf ook een handje helpen door het trottoir voor uw deur sneeuwvrij te maken en/of te strooien met zout of zand. Inwoners van Heemstede kunnen, per seizoen per adres, 1 gratis zakje strooizout halen bij de milieustraat. Extra strooizout koopt u bij de milieustraat, supermarkt of bouwmarkt. 

Op stoepen, parkeervakken, woonerven, binnen woonwijken en particuliere terreinen wordt niet gestrooid.

Winkelgebieden

Er wordt wel gestrooid in winkelgebieden in Heemstede die liggen aan hoofdwegen en zijn opgenomen in de strooiroutes.

Waarom wordt er in mijn straat niet gestrooid?

Het gladheidsbestrijdingsplan voorziet niet in het strooien van alle straten, pleinen en paden in Heemstede. Behandeling van alle openbare ruimte zou zeer hoge kosten met zich meebrengen.

Waarom wordt er nog niet gestrooid op de vastgestelde locaties/routes ondanks dat het glad is?

De inzet van strooiwagens kan beperkt worden door:

  • Hevige sneeuwval, waardoor de strooiwagens langzamer moeten/kunnen rijden en er dus langer over doen.
  • Overige onvoorziene omstandigheden

Gladheidsbestrijdingsplan

Bekijk het vastgestelde Gladheidsbestrijdingsplan 2022-2023 .