Strooiroutes bij gladheid

Als de weersverwachting aangeeft dat er gladheid op komst is, wordt er gestrooid. In Heemstede strooit Meerlanden bij gladheid wegen en fietspaden volgens een vastgestelde strooiroutekaart. Ook plaatst en vult Meerlanden zoutkisten op vastgestelde locaties.

Strooiroutekaart

Bekijk eerst de strooiroutekaart om te zien op welke plekken er gestrooid wordt voordat u een melding doet.

Op de strooiroutekaart staat rechtsboven een icoon met 3 horizontale streepjes. Door hierop te klikken opent de legenda met uitleg over de gebruikte kleuren en symbolen.

U kunt zelf ook een handje helpen door de stoep voor uw deur sneeuwvrij te maken en/of te strooien met zout of zand. Inwoners van Heemstede kunnen, per seizoen per adres, 1 gratis zakje strooizout halen bij de milieustraat 

Extra strooizout koopt u bij de milieustraat, supermarkt of bouwmarkt. 

Op stoepen, parkeervakken, woonerven, binnen woonwijken en particuliere terreinen wordt niet gestrooid.

Winkelgebieden

Er wordt wel gestrooid in winkelgebieden in Heemstede die liggen aan hoofdwegen en zijn opgenomen in de strooiroutes.

Waarom wordt er in mijn straat niet gestrooid?

Het gladheidsbestrijdingsplan voorziet niet in het strooien van alle straten, pleinen en paden in Heemstede. Behandeling van alle openbare ruimte zou zeer hoge kosten met zich meebrengen.

Waarom wordt er nog niet gestrooid op de vastgestelde locaties/routes ondanks dat het glad is?

De inzet van strooiwagens kan beperkt worden door:

  • Hevige sneeuwval of ijzel waardoor de strooiwagens langzamer moeten/kunnen rijden en er dus langer over doen
  • Overige onvoorziene omstandigheden

Gladheidsbestrijdingsplan

Bekijk het vastgestelde Gladheidsbestrijdingsplan 2023-2024