College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente en legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. De gemeentesecretaris ondersteunt het college.

Elke maand kunnen inwoners, ondernemers en organisaties (na aanmelding vooraf) op een laagdrempelige manier in gesprek met burgemeester en wethouders. Deze gesprekken vinden plaats in het gemeentehuis.

Over het gesprek

  • Het gaat om zaken waarvoor u de aandacht van het college nodig heeft, zoals de behoefte aan een nieuwe dienst of voorziening
  • Het gesprek is niet bedoeld voor onderwerpen waarover een bezwaar- of beroepsprocedure loopt
  • Het gesprek duurt maximaal 15 minuten

Aanmelden

  • Vooraf aanmelden per e-mail via bestuurssecretariaat@heemstede.nl 
  • Geef in uw e-mail aan welk onderwerp u wilt bespreken en met welk collegelid 
  • Het exacte tijdstip van het gesprek bevestigen wij per e-mail 

Eerstvolgende mogelijkheid voor een gesprek: 

Woensdag 22 februari 2023 tussen 16.00 en 17.00 uur