College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente en legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. De gemeentesecretaris ondersteunt het college.

Lees het coalitieakkoord 2022-2026 (pdf, 681 KB)