College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) bestuurt de gemeente en legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Elke wethouder heeft een eigen taakgebied.

Lees het coalitieakkoord 2022-2026 (pdf, 681 KB)