Kadernota

In de kadernota staat welke plannen er de komende jaren zijn en hoe die betaald worden. Het gaat dus vooral over belangrijke keuzes en eventuele nieuwe richtingen die invloed hebben op onze ambities. De kadernota is daarom ook de basis voor de volgende begroting. 
In 2023 heeft het college de kadernota en voorjaarsnota als één document aangeboden.

Documenten