Voorjaars-najaarsnota

Met de Voorjaarsnota en Najaarsnota informeert het college de gemeenteraad over financiële stand van zaken van het lopende jaar.
In 2023 heeft het college de voorjaarsnota en de kadernota als één document aangeboden.

Documenten