Omgevingsvisie

Hoe ziet uw Heemstede er in 2040 uit?

Op dit moment werken we aan een langetermijnvisie voor de woon -en leefomgeving in Heemstede. Dit noemen we een ‘omgevingsvisie’. In deze visie komen de belangrijkste opgaven en ambities te staan, zoals hoe we omgaan met verduurzaming en de toename van recreatie en toerisme in de regio. 

Van sommige onderwerpen weten we hoe we dit gaan doen. Maar er moeten ook keuzes gemaakt worden. Tot en met 3 november 2023 kon u de vragenlijst over deze keuzes invullen.

Wij gaan nu aan de slag met verzamelen en verwerken van de reacties. Dit betrekken we bij het opstellen van de conceptvisie op hoofdlijnen die in het tweede kwartaal van 2024 wordt voorgelegd aan de raad. Dit document vormt de basis voor de uiteindelijke Omgevingsvisie. Lees meer in ‘Welke fases doorlopen we?

Wethouder Eveline Stam vertelt over de betekenis van de omgevingsvisie voor Heemstede

Wat is de Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is de langetermijnvisie tot 2040 van de gemeente over de fysieke leefomgeving. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De Omgevingsvisie gaat in hoofdlijnen over alle terreinen van de fysieke leefomgeving, zoals:

  • Ruimte
  • Water
  • Natuur
  • Landschap
  • Cultureel erfgoed
  • Verkeer en vervoer
  • Infrastructuur
  • Milieu
  • Gezondheid
  • Veiligheid

Het maken van de Omgevingsvisie gebeurt in drie fases. Die staan omschreven onderaan deze pagina. Op dit moment werken we in fase 2: het opstellen van een visie-op-hoofdlijnen. Deze visie vormt de basis voor de uiteindelijke Omgevingsvisie die we in 2024 verder uitwerken.

Welke fases doorlopen we?

Om tot een omgevingsvisie te komen, doorlopen we een aantal belangrijke fases:

Fase 1 (2019, afgerond)

Op 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad de basis voor de Omgevingsvisie vastgesteld: Heemstede van A tot Z Het resultaat is een overzicht en analyse van het bestaande beleid. Bekijk het document op de website van de gemeenteraad 

Fase 2 (2021-2023)

In fase 2 stellen we de visie op hoofdlijnen op. Dit document beschrijft de ontwikkelrichting voor Heemstede en vormt de basis voor de Omgevingsvisie. 

We hebben voor Heemstede de belangrijkste kernwaarden, opgaven en ambities geformuleerd. Deze zijn van belang voor het vaststellen van de ontwikkelrichting. In het najaar van 2023 vragen we inwoners om mee te denken over een aantal vraagstukken en dilemma’s. De concept visie op hoofdlijnen leggen we naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 voor aan het gemeentebestuur voor besluitvorming. In de tweede helft van 2024 wordt de visie-op-hoofdlijnen definitief vastgesteld.

Fase 3 (2024)

In de derde fase stellen we de uiteindelijke Omgevingsvisie op. We starten hiermee nadat de visie op hoofdlijnen is vastgesteld. U kunt het ontwerp van de Omgevingsvisie dan ook inzien. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen hierop reageren.