Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is de langetermijnvisie van de gemeente over de fysieke leefomgeving in de gemeente. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De Omgevingsvisie gaat in hoofdlijnen over alle terreinen van de fysieke leefomgeving. De visie gaat dus over ruimte, water, natuur, landschap, cultureel erfgoed, verkeer en vervoer, infrastructuur, milieu, gezondheid en veiligheid.

Op 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad de basis voor de Omgevingsvisie, Heemstede van A tot Z, vastgesteld. Het resultaat is een overzicht en analyse van het bestaande beleid. Dit is een dynamisch document. Dat betekent dat het document verandert als de gemeente zijn beleid aanpast.

Download Heemstede van A tot Z (pdf, 4 MB)

De omgevingsvisie is de opvolger van de ruimtelijke structuurvisie en bundelt alle strategische beleidsinstrumenten die over de fysieke leefomgeving gaan. Bijvoorbeeld het milieubeleidsplan, strategische gedeelte van het waterplan, verkeers- en vervoerplan en delen van het natuurbeleidsplan.

In Heemstede is de kwaliteit die de gemeente nastreeft de volgende: er is voor elk wat wils. Er heerst een gemoedelijke sfeer gemengd met stadse allure doordat er een groot winkelaanbod is. 50 procent van de ruimte is groen. Er zijn veel monumenten en historische plaatsen.

Om in de toekomst dit karakter te houden van Heemstede moeten we ruimte bieden aan nieuwe ideeën. Daarnaast moet Heemstede in de toekomst letten op milieu, gezondheid en veiligheid.

Om dit voor elkaar te krijgen moet de gemeente nu al belangrijke keuzes maken. Zodat Heemstede een gemeente blijft waar mensen zich thuis voelen. Deze keuzes voor de toekomst komen in de Omgevingsvisie te staan.

De omgevingsvisie gaat ook over de zorg voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid in Heemstede. Denk bijvoorbeeld aan vragen rondom klimaatadaptatie en energietransitie:

  • Hoe zorgen we voor voldoende plekken voor wateropslag na grote regenbuien?
  • Hoe regelen we dat de CO2 uitstoot wordt gehalveerd?
  • Hoeveel ruimte hebben we voor zonnepanelen en windmolens?

Maar het gaat ook om mobiliteit:

  • Hoe krijgen we betere doorstroming van het verkeer naar de kust?
  • Waar kan het openbaar vervoer- en fietsnetwerk worden verbeterd?

Of een gezonde en veilige leefomgeving:

  • Hoe zorgen we ervoor dat de luchtkwaliteit overal goed is?
  • En dat iedereen zich veilig voelt in zijn of haar wijk?

De Omgevingsvisie is voor iedereen belangrijk. Daarom maakt de gemeente de visie samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Meepraten kan via het werkatelier. 

Op 7 Juni 2021 vond een werkatelier plaats waarin deelnemers zijn bijgepraat over wat er tot nu toe is gedaan, waar we staan en waar we naartoe werken. Tijdens het werkatelier zijn enkele inhoudelijke dilemma’s en ambities besproken, zoals handhaving van de parkeernormen versus woningbouw en de ambitie voor de ontwikkeling van station Heemstede-Aerdenhout.

De aanwezigen hebben aangegeven welke onderwerpen, dilemma’s of kansen nog in de Omgevingsvisie aan de orde moeten komen of meer aandacht moeten krijgen. De geleverde input gebruiken we bij de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie. Het kernteam omgevingsvisie werkt momenteel een visie-op-hoofdlijnen en verschillende scenario’s uit. Deze visie op hoofdlijnen en de scenario’s worden in november 2021 voorgelegd aan de raad.