Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is de langetermijnvisie tot 2040 van de gemeente over de fysieke leefomgeving. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De Omgevingsvisie gaat in hoofdlijnen over alle terreinen van de fysieke leefomgeving, zoals:

  • Ruimte
  • Water
  • Natuur
  • Landschap
  • Cultureel erfgoed
  • Verkeer en vervoer
  • Infrastructuur
  • Milieu
  • Gezondheid
  • Veiligheid

Het maken van de Omgevingsvisie gebeurt in drie fases. Die staan omschreven onderaan deze pagina. Op dit moment werken we in fase 2: het opstellen van een visie-op-hoofdlijnen. Deze visie vormt de basis voor de uiteindelijke Omgevingsvisie die we in 2024 verder uitwerken.

Om tot een omgevingsvisie te komen, doorlopen we een aantal belangrijke fases. 

Fase 1 (2019, afgerond)

Op 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad de basis voor de Omgevingsvisie vastgesteld: Heemstede van A tot Z. Het resultaat is een overzicht en analyse van het bestaande beleid. Het document vindt u onderaan deze pagina. 

Fase 2 (2021-2023)

In fase 2 stellen we de visie op hoofdlijnen op. Dit document beschrijft de ontwikkelrichting voor Heemstede en vormt de basis voor de Omgevingsvisie. 

We hebben voor Heemstede de belangrijkste kernwaarden, opgaven en ambities geformuleerd. Deze zijn van belang voor het vaststellen van de ontwikkelrichting. In het najaar van 2023 vragen we inwoners om mee te denken over een aantal vraagstukken en dilemma’s. De visie op hoofdlijnen leggen we naar verwachting eind 2023/begin 2024 voor aan het gemeentebestuur voor besluitvorming.

Fase 3 (2024)

In de derde fase stellen we de uiteindelijke Omgevingsvisie op. We starten hiermee nadat de visie op hoofdlijnen is vastgesteld. U kunt het ontwerp van de Omgevingsvisie dan ook inzien. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen hierop reageren.

Heemstede A-Z