Organogram gemeentelijke organisatie

Algemeen

De gemeentesecretaris/algemeen directeur geeft leiding aan de ambtelijke organisatie. Hieronder vallen de teams Financiën, Informatievoorziening, HRM en Facilitaire Zaken. De gemeentelijke organisatie bestaat verder uit:

 • Domein Bestuurs- en Juridische zaken
 • Domein Ruimte
 • Domein Samenleving
 • Domein Dienstverlening, toezicht en handhaving

Domein Bestuurs- en Juridische Zaken

Het domein Bestuurs- en Juridische Zaken richt zich op de kwaliteit van het bestuurlijk proces en het juridisch correct handelen van de gemeente. Zij dragen bij aan een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners. Ook richt dit domein zich op duidelijke, transparante en toegankelijke communicatie naar inwoners en medewerkers. Er is secretariële ondersteuning voor het bestuur en management. Het domein Bestuurs- en Juridische Zaken bestaat uit:

 • Team Algemene juridische zaken
 • Team Openbare orde en veiligheid
 • Team Bestuursadvies en bestuurssecretariaat
 • Team Communicatie

Domein Ruimte

Het domein Ruimte richt zich op het ontwikkelen, realiseren en beheren van de openbare ruimte en de bebouwde en onbebouwde omgeving van de gemeente Heemstede. Het domein Ruimte bestaat uit:

 • Team Ruimtelijk Beleid
 • Team Ruimtelijk Beheer

Domein Samenleving

Het domein Samenleving biedt kwalitatief hoogwaardige voorzieningen aan alle (kwetsbare) inwoners van Heemstede. Zo zorgen zij ervoor dat iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft, deze krijgt. Het domein Samenleving bestaat uit:

 • Team Welzijn
 • Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Domein Dienstverlening, toezicht en handhaving

Het domein Dienstverlening, toezicht en handhaving levert producten en diensten op het gebied van burgerzaken en omgevingsvergunningen aan inwoners en bedrijven. Inwoners en ondernemers kunnen voor hun producten terecht bij de balie van het gemeentehuis en kunnen gebruikmaken van online producten en diensten. Team Toezicht en handhaving richt zich op een leefbaar, schoon en veilig Heemstede. Inwoners, bedrijven en organisaties mogen van ons excellente dienstverlening verwachten. Het domein bestaat uit:

 • Team Publiekszaken
 • Team Bouw- en woningtoezicht
 • Team Toezicht en handhaving openbare ruimte