Uitbreiding fietsenstallingen station

We plannen 2300 extra fietsplekken rond het treinstation Heemstede-Aerdenhout. Dat doen we door de fietsrekken samen te voegen op 3 goed vindbare locaties, door losse fietsenrekken op te ruimen en door het uitbreiden van het aantal fietsparkeerplaatsen. Het periodiek opruimen van zwerffietsen en fietswrakken blijft ook doorgaan. Zo creëren we een overzichtelijk gebied waar het voor treinreizigers gemakkelijk is om een fiets te parkeren.

Planning

  • November 2022  - Bespreken plannen parkeerterrein in hoek Schollevaarlaan/ Pelikaanlaan met direct-omwonenden
  • 3e kwartaal 2023 - College B&W: vaststellen ontwerp en informeren omwonenden
  • 3e kwartaal 2025 – College B&W: Samenwerkingsafspraken met ProRail
  • 1e kwartaal 2025 – Plaatsing nieuwe stallingen

Besluiten en documenten