Groot onderhoud Rivierenbuurt-zuidwest

In de Rivierenbuurt-zuidwest is het riool aan vernieuwing toe. Om overlast in de buitenruimte zoveel mogelijk te beperken, pakken we ook meer onderhoudswerkzaamheden op:

 • Er komt in een groot deel een hemelwaterriool bij om water op straat te voorkomen.
 • Vervanging brugdek Amstelbrug 
 • Herstel kademuur Leidsevaart
 • Aanleg grotere boomspiegels en vervanging slechte bomen
 • Gedeeltelijke vervanging straatverlichting  
 • Opknappen speelveld Linge
 • Gedeeltelijke vervanging beschoeiing langs water

Participatie

Op 24 april zijn wij de wijk in geweest met bewoners en hebben daar een aantal wensen opgehaald. Ook hebben we uitgelegd welke werkzaamheden we gaan uitvoeren.Vanaf de start van uitvoering houden we omwonenden op de hoogte van de geplande werkzaamheden. Dit gaat in fasen.

Projectkaart Rivierenbuurt

Hoe werkt de kaart?

Op de kaart van de Rivierenbuurt-zuidwest staat rechtsboven een symbool met 3 liggende streepjes. Door daar op te klikken, opent de legenda

Voorlopige planning

 • Omgeving informeren:  1e kwartaal 2024
 • Opstellen Rioolontwerp: 2e kwartaal 2024
 • Uitwerken bestek en tekeningen: 4e kwartaal 2024
 • Aanbestedingsprocedure: 4e kwartaal 2024
 • Aanbestedingsprocedure: 3e kwartaal 2024
 • Herstel kademuur: september 2024
 • Vervanging riool: januari 2025                                                                                                                                 

Stand van zaken

De voorbereidingen voor het project zijn gestart. Op dit moment vinden een aantal onderzoeken plaats waarvan u mogelijk enige overlast van kunt hebben.

Laatste pagina-update: 6 juni 2024

Contact

Freek Prozee, projectleider
14 023
f.prozee@heemstede.nl