Loket Heemstede

  • Loket Heemstede informeert en adviseert inwoners van Heemstede én hun mantelzorgers over wonen, zorg, ondersteuning en welzijn.
  • Loket Heemstede werkt samen met organisaties in de regio en zoekt samen met u naar een oplossing die bij uw situatie past.
  • De loketmedewerker gaat ook in gesprek met mensen die een melding doen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Nu melding Wmo doen (pdf, 11.77 KB)

Het Loket Heemstede is een samenwerkingsverband van: