Registreren bij de gemeente en leefgeld

Registratie

Vluchtelingen uit de Oekraïne moeten zich registreren bij de gemeente. Door registratie weet de gemeente wie waar verblijft zodat ze beschikbare hulp kunnen krijgen. Wat moet u doen als u zich wilt registreren:

  • Maak een afspraak
  • Ieder gezinslid dat zich inschrijft moet bij de afspraak in het gemeentehuis aanwezig zijn (ook kinderen)

U moet meenemen:

  • Paspoort of ander identiteitsbewijs
  • Eventueel andere documenten waarin persoonsgegevens staan
Afspraak maken

Uitschrijven uit de gemeente Heemstede

Als Oekraïense vluchtelingen naar een andere gemeente vertrekken, moeten zij zich weer uitschrijven uit de gemeente Heemstede. Dit is belangrijk voor het ontvangen van leefgeld.

Leefgeld

De gemeente verstrekt leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne. Het aanvragen van leefgeld gebeurt door het invullen een aanvraagformulier na inschrijving. Naast een bewijs van inschrijving bij de gemeente moeten vluchtelingen beschikken over een Nederlands bankrekeningnummer. Als geen internationaal paspoort beschikbaar is, verstrekt de gemeente een bankpas. De gemeente keert leefgeld uit binnen 2 weken na aanvraag..

Leefgeld particuliere opvang

De hoogte van het leefgeld voor vluchtelingen in de particuliere opvang is:

  • Volwassenen en kinderen: € 205 per persoon per maand voor eten 
  • € 55 per persoon voor persoonlijke spullen

Naast het leefgeld krijgen vluchtelingen in de particuliere opvang een maandelijkse toelage voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek en sport of een (niet verplichte) bijdrage in kosten van het gastgezin:

  • Volwassenen: € 215
  • Minderjarigen: € 55

Lees meer over leefgeld bij Particuliere opvang.

Leefgeld gemeentelijke opvang

Vluchtelingen die op de Kerklaan verblijven, vallen onder de regeling leefgeld gemeentelijke opvang. Deze regeling geldt straks ook voor de mensen in de Princehof en in noodwoningen. De Oekraïners op de Kerklaan ontvangen tot 1 mei nog een cadeaubon van Albert Heijn van € 250. Zij kunnen met dit bedrag zelf boodschappen doen en hun maaltijden bereiden.
Na registratie bij de gemeente, ontvangen zij ook leefgeld. De tarieven zijn gelijk aan de 2 eerstgenoemde bedragen in de particuliere opvang.