Informatie voor Oekraïense vluchtelingen

Hieronder vindt u de belangrijkste informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne die in Heemstede komen wonen. Op deze pagina leest u meer over:

 • Registeren bij de gemeente
 • Uitschrijven uit de gemeente
 • Leefgeld
 • Leefgeld particuliere en gemeentelijke opvang
 • Zorg
 • Onderwijs
 • Werk

Registreren bij de gemeente

Vluchtelingen uit de Oekraïne moeten zich registreren bij de gemeente. Door registratie weet de gemeente wie waar verblijft zodat de vluchtelingen de beschikbare hulp kunnen krijgen. Wat moet u doen als u zich wilt registreren:

 • Maak een afspraak
 • Ieder gezinslid dat zich inschrijft moet bij de afspraak in het gemeentehuis aanwezig zijn (ook kinderen)

U moet meenemen:

 • Paspoort of ander identiteitsbewijs
 • Eventueel andere documenten waarin persoonsgegevens staan
Registratieafspraak maken

Uitschrijven uit de gemeente Heemstede

Als Oekraïense vluchtelingen vertrekken, moeten zij zich uitschrijven uit de gemeente Heemstede. Verhuizen ze naar een andere gemeente binnen Nederland, dan gebeurt dit automatisch.

Leefgeld

De gemeente verstrekt leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne. Het aanvragen van leefgeld gebeurt door het invullen een aanvraagformulier na inschrijving. Naast een bewijs van inschrijving bij de gemeente moeten vluchtelingen een Nederlands bankrekeningnummer hebben. Als geen internationaal paspoort beschikbaar is, verstrekt de gemeente een bankpas. De gemeente keert het leefgeld binnen 2 weken na aanvraag uit.
Lees meer over leefgeld en hoe u dit regelt

Leefgeld particuliere en gemeentelijke opvang

Er is verschil tussen particuliere opvang en gemeentelijke opvang. Oekraïense vluchtelingen die in de particuliere opvang verblijven ontvangen een extra toelage voor het wooncomponent. Vluchtelingen die in de gemeentelijke opvang (Kerklaan, Glipperweg en Ringvaartlaan) wonen, ontvangen die niet.

Zorg

Vluchtelingen uit Oekraïne die onder de beschermingsmaatregel tot 4 maart 2025 vallen, hebben recht op medische zorg. Dit is geregeld in de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als het pakket voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun declaratiesysteem.

Online huisartsenzorg

Voor de gemeentelijke opvang werken we samen met met Arene, een organisatie die online huisartsenzorg aanbiedt. De website en app van Arene zijn in het Oekraïens vertaald, zodat vluchtelingen eenvoudig met hun zorgvraag bij Arene terecht kunnen. Arene biedt (beeld)belspreekuren en de mogelijkheid van e-consulten. De organisatie handelt zorgaanvragen af die geen fysieke beoordeling nodig hebben. Als er wel fysieke beoordeling nodig is, zorgt Arene voor het plannen van de afspraak.

Voor Oekraïense mensen die bij gastgezinnen verblijven werkt het anders. Mensen in de particuliere opvang kunnen in principe terecht bij de huisarts van hun gastgezin. Dat is de afspraak die de huisartsenvereniging met de huisartsen in de regio heeft gemaakt. Als dat niet lukt, dan horen wij het graag via oekraine@heemstede.nl

Tandarts

Kinderen tot 18 jaar zijn, net als in het basispakket, verzekerd voor tandartskosten (exclusief orthodontie et cetera). Vergoeding voor tandartsenzorg voor volwassen vluchtelingen gaat via de RMO (Regeling Medische zorg Ontheemden). Deze regeling stelt een bedrag beschikbaar van € 250,- per vluchteling voor zorg buiten het basispakket. Lees meer over deze regeling

Zorgtoeslag

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben in Nederland soms recht op zorgtoeslag. Voorwaarde is het hebben van een Nederlandse zorgverzekering. Oekraïense vluchtelingen moeten de zorgtoeslag zelf aanvragen bij de Belastingdienst via MijnToeslagen.

Geen verzekeringsplicht voor werkende vluchtelingen

Vanwege de vaak kortlopende arbeidscontracten hoeven vluchtelingen geen eigen zorgverzekering af te sluiten, zolang ze onder de EU Beschermingsrichtlijn vallen. Zij vallen dan onder de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO).

Onderwijs

Peuteropvang

De gemeente en de peuteropvang van Casca (Klimappel, Jacobaschool) en Les Petits (Pinkeltje, Beatrixschool) hebben afspraken gemaakt over de plaatsing van peuters uit Oekraïne gedurende 2 dagdelen per week. De kosten worden door de gemeente betaald en rechtstreeks afgerekend met de aanbieders. Neem voor plaatsing contact op met:

Casca

Aanmelden/inschrijven en meer informatie: ddehaan@casca.nl

Les Petits

Kind aanmelden voor onderwijs

Kinderen tussen 4 en 17 jaar die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. Kinderen van 4 en 5 jaar kunnen worden aangemeld bij een reguliere basisschool in de buurt. Kinderen van 6 jaar en ouder kunnen terecht bij nieuwkomersonderwijs, daar leren ze onder meer de Nederlandse taal. Dit onderwijs is gratis. Mensen kunnen hun kind zelf bij een school aanmelden.

Kleuteronderwijs (4- en 5-jarigen)

Onderstaande Heemsteedse basisscholen hebben aangegeven, ondanks dat de klassen al vol zijn, ruimte vrij te willen maken voor de plaatsing van kleuters (4- en 5-jarigen) uit Oekraïne. Het uitgangspunt daarbij is dat het aantal kleuters verdeeld wordt. De scholen stemmen via de mail onderling af als zij kleuters geplaatst hebben. Deze afspraak geldt tot de zomervakantie.

 • De Evenaar
 • De Icarus
 • De Voorwegschool
 • De Crayenesterschool
 • KC Molenwerf
 • De Ark
 • Nicolaas Beetsschool

Bekijk het scholenoverzicht op de website van Centrum voor Jeugd en Gezin

Overig basis- en vervolgonderwijs

 • Kinderen van 6 tot 12 jaar: aanmelden bij de ITK (Internationale Taalklas): Pr. Beatrixdreef 6, 2033 TX Haarlem. 023 7078 260   itk@twijs.nl
 • Kinderen van 12 tot 17 jaar: aanmelden bij de ISK (Internationale Schakelklas): Schoterstraat 4, 2021 HH Haarlem. 06 4622 7731  info@ISKHaarlem.nl

Onderwijsondersteuning Oekraïense kinderen

Stichting Lowan biedt ondersteuning voor Oekraïense kinderen in het primaire en voortgezet onderwijs in Nederland. 

Werk

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in Nederland werken.

Wat is er nodig om te mogen werken

 • burgerservicenummer (BSN)
 • Nederlands woon- of verblijfadres
 • bankrekeningnummer

Hulp bij het vinden van werk

Vluchtelingen die in Heemstede wonen kunnen zich melden bij het WSP in Haarlem. Daar helpt Elizaveta u met inschrijven en het zoeken naar passende vacatures. Zij organiseert een gesprek met een werkgever, eventueel met een tolk. Voordelen voor hulp via het WSP is geverifieerde werkgevers, officieel dienstverband, gratis hulp. Bezoekadres: Zijlsingel 1, 2013 DN Haarlem

 • Maandag tot en met donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur en 12.30 en 15.30 uur
 • U kunt telefonisch of via Whatsapp een afspraak maken via 06 2959 3491

U heeft werk voor Oekraïense vluchtelingen

Lees meer op de website van Vluchtelingenwerk