Inspreken

Heeft u als inwoner een idee voor Heemstede? Of maakt u zich ergens zorgen over? Dan kunt u de gemeenteraad een mail sturen of komen inspreken tijdens een commissievergadering.

Inspreken tijdens commissievergaderingen

In de raadscommissies worden de besluiten van de gemeenteraad voorbereid. U kunt in enkele minuten uw idee├źn of zorgen delen met raadsleden over onderwerpen die tot de commissie behoren of op de agenda van de commissie staan. Dat is uw spreekrecht.
Met uw bijdrage geeft u aan wat u wilt bereiken of wat u wilt veranderen. De raadsleden luisteren naar u en kunnen u enkele vragen stellen. U kunt vooraf informatie delen met de commissie en een mail sturen aan griffie@heemstede.nl

Een commissie of raad bezoeken

Inwoners zijn van harte welkom om een vergadering bij te wonen. De vergaderingen van de commissies en de raad zijn openbaar. Aanmelden is niet nodig. Er staan stoelen klaar.