Meedenken over projecten in de gemeente

Heemstede maken we samen. Dat betekent bijvoorbeeld dat u zelf plannen kunt uitvoeren in uw buurt. Maar ook dat u mee kunt denken over plannen die de gemeente uitvoert. Hierover is een participatiebeleid gemaakt genaamd ‘Beleid Versterken lokale democratie’. Op deze pagina leest u hier meer over.

U kunt niet bij elk project meedenken. We bepalen vóór de start van een project of er ruimte is om mee te denken.

Bij sommige ingewikkelde projecten leggen we dit vast in een ‘participatieplan’. In dit plan staat of er ruimte is om mee te denken en wat die ruimte is. Ook staat in het plan wie er mee kunnen denken en wat er met de inbreng van deelnemers gebeurt.

Hoeveel invloed u kunt uitoefenen verschilt per project. Er zijn drie opties:

  • Samen denken: Inwoners, ondernemers en organisaties delen hun mening en ideeën over een project.
  • Samen doen: Inwoners, ondernemers en organisaties werken mee aan een project.
  • Samen beslissen: Inwoners, ondernemers en organisaties beslissen mee over een project.

In het participatieplan komt te staan welke optie gekozen is en waarom.

Bij projecten met een participatieplan werkt de gemeente volgens een aantal vaste stappen. Zo weet u altijd wat u van de gemeente kunt verwachten en op welke momenten u invloed uit kunt oefenen. 

Stap 1: Participatieplan maken
Bij de start van een project moet voor iedereen duidelijk zijn of en hoe inwoners betrokken worden. In een participatieplan staat wat de ruimte voor participatie is, wat het doel is en wie er meedoen.

Stap 2: College besluit over participatieplan
Het participatieplan gaat naar het college van burgemeester en wethouders (B&W). Het college besluit over het plan. Als het een initiatief is waar de raad over moet besluiten, stuurt het college het door naar de raad.

Stap 3: Communicatie over participatieplan
Het participatieplan wordt gedeeld met betrokkenen. In de communicatie leggen we duidelijk uit waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en of inwoners kunnen reageren op het plan. Als de gemeenteraad het participatieplan nog moet bespreken, laten we inwoners weten dat zij hun mening kunnen geven tijdens een vergadering van de raadscommissie.

Stap 4: Raadscommissie bespreekt participatieplan
Als de raad over een participatieplan besluit, wordt het plan eerst besproken tijdens een vergadering van een raadscommissie. Deze raadscommissie bereidt besluiten van de raad voor. Inwoners kunnen hier hun mening geven. 

Stap 5: Raad besluit over participatieplan
De raad besluit of het participatieplan wordt vastgesteld. De raad kan er ook voor kiezen om dingen aan te passen en het participatieplan gewijzigd vast te stellen.

Stap 6: Uitvoering participatieplan
Als het participatieplan is vastgesteld (door college of raad) start de uitvoering van het participatieplan.

Stap 7: College of raad besluit over resultaat
Van het participatieproces wordt een verslag gemaakt. Hierin staat onder andere wat er is gedaan met de reacties op het project. Bij de besluitvorming over het project kijkt de gemeente of de participatie is uitgevoerd zoals vooraf in het participatieplan is afgesproken. En naar hoe het resultaat van de participatie is verwerkt in het project.

Lees het participatiebeleid 'Beleid Versterken lokale democratie' van gemeente Heemstede.

Bekijk de raadsvergadering van 30 november 2023 over het participatiebeleid.

Of neem contact op met Marieke Boor via m.boor@heemstede.nl