Contact in uw wijk

Bent u op zoek naar uw wijkagent, zie www.politie.nl

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) zorgen voor veiligheid in uw wijk en gaan overlast tegen. Een BOA mag uw identiteit controleren, proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit. Doordat ze regelmatig op straat zijn, zijn ze daar ook direct aanspreekbaar.

Contact opnemen

Bel 14 023