Digipanel: meedenken met de gemeente

Digipanel is een digitale peiling onder inwoners. Wij willen inwoners en ondernemers zo vroeg mogelijk betrekken bij ons beleid, plannen en veranderingen in de gemeente. Uw idee, ervaring en mening vinden wij belangrijk.

De enquêtes gaan over onderwerpen die de hele gemeente aangaan. Voor onderwerpen op wijk- of straatniveau zijn er ook nog thema-avonden, inwonersbijeenkomsten en klankbordgroepen.

Aanmelden voor Digipanel

Het is mogelijk dat u na aanmelding voor het digipanel e-mails in de spam terecht komen. Als dat het geval is, kunt u de afzender van de mail als een vertrouwde afzender aangeven. Dan komt een volgende uitnodiging voor het digipanel niet meer in uw spambox. 

Uw persoonlijke gegevens gebruiken wij om te zien of het Digipanel een goede afspiegeling is van de Heemsteedse bevolking. Soms is een Digipanel-onderzoek bedoeld voor een specifieke groep inwoners. Bijvoorbeeld jongeren, inwoners van een bepaalde wijk of inwoners die hebben aangegeven interesse te hebben in een specifiek onderwerp. Zo'n specifiek Digipanel-onderzoek gaat dan alleen naar die groep.

Zie voor meer informatie de volledige privacyverklaring van de gemeente Heemstede.

Eerdere peilingen

De vragen in deze peiling gingen over belangrijke thema’s voor de gemeente:

  • energietransitie
  • klimaatadaptatie,
  • circulaire economie
  • ecologie

De antwoorden geven een waardevol beeld van wat u weet, vindt, doet en kan rondom deze thema’s. Ze zijn input voor het opstellen van de nota Duurzaamheid 2020-2024 en geven de gemeente richting in het betrekken van inwoners bij deze onderwerpen.

Download de peiling Duurzaamheid (pdf, 1 MB)

De resultaten geven een eerste indruk van de betrokkenheid van inwoners bij plannen en projecten van de gemeente en de wensen en behoeften daarin. Het is input voor het gemeentelijk communicatiebeleid.

In maart 2019 was er een startbijeenkomst over participatie. Daarnaast zijn we op meerdere manieren in gesprek met inwoners over hoe zij willen participeren en hoe we samen initiatieven kunnen uitwerken. De uitkomsten van het digipanel nemen we daarin mee.

Rapport downloaden (pdf, 1 MB)