Burgerbijeenkomst

  • Uw mening geven over een onderwerp aan de gemeenteraad
  • De gemeenteraad maakt gebruik van uw kennis

Zelf een onderwerp voor een burgerbijeenkomst aandragen

  • Moet van belang zijn voor gehele gemeente of voor een specifieke doelgroep of wijk
  • Moet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren
  • Wij verwachten dat u actief betrokken bent bij de organisatie van de bijeenkomst
  • Neem contact op met de griffie (023) 548 56 46 of raadsgriffier@heemstede.nl