Afval melden

Ziet u zwerfvuil, zwerfafval, losse takken op de weg of overvolle prullenbakken doe dan een melding.

Is de ondergrondse afvalcontainer vol of stuk, breng uw afval dan naar een ander brengparkje. U kunt ook op een later tijdstip terugkomen. Afval naast een volle afvalcontainer plaatsen is verboden en trekt ongedierte aan. 

Een ondergrondse afvalcontainer die vol of stuk is, meldt u bij Meerlanden via:

Dit jaar hebben we meerdere meldingen ontvangen over rolcontainerstickers die niet meer goed leesbaar zijn.
Neem voor een nieuwe sticker contact op met Meerlanden via:

Groene rolcontainer stuk?

Uw groene rolcontainer voor gft heeft u in bruikleen van Meerlanden.
Als deze defect is of schade heeft, meldt u dat bij Meerlanden via:

Grijze rolcontainer stuk? 

In Heemstede zijn grijze rolcontainers eigendom van de gebruikers. 
Reparatie of vervanging is voor rekening van de gebruiker, tenzij de schade aantoonbaar het gevolg is van de lediging door Meerlanden en de garantietermijn van 10 jaar nog niet is verstreken.
Onderdelen zijn verkrijgbaar bij Meerlanden:

Als u ergens in de openbare ruimte (mogelijk) drugsafval hebt gevonden, dan kunt u daar een melding van doen. Blijf van het afval af. Het kan zeer schadelijk zijn. 

Doe een melding

Zoals grofvuil of zakken vuil gedumpt in struiken en plantsoenen.

Doe een melding.

Graffiti op openbare gebouwen, bruggen, speelpleinen, vuilnisbakken etc. kunt u bij ons melden. Graffiti op uw eigen huis of pand kunt u niet bij ons melden.