Geluidsoverlast

Geluidsoverlast van muziek kunt u direct melden bij de politie via telefoonnummer 0900 - 8844. Meer informatie Wat kan ik doen tegen geluidsoverlast.

Geluidsoverlast van bouw- of verbouwwerkzaamheden, motoren, vuurwerk etc. kunt u bij de gemeente melden.

Burenruzie

Stichting Meerwaarde kan bemiddelen als u er met de buren niet uitkomt. Zie Hulp bij burenruzie

Geluidsoverlast van bedrijven, zoals horeca, meldt u:

  • Tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur) bij de Omgevingsdienst IJmond via 0251-263863
  • Buiten kantooruren meldt u geluidsoverlast bij de politie via 0900-8844

Via het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) doet u een melding van geluidsoverlast van vliegtuigen.