Geluidsoverlast

  • Geluidsoverlast van muziek kunt u direct telefonisch melden bij de politie via 0900 - 8844.
  • Geluidsoverlast van bouw- of verbouwwerkzaamheden, motoren en andere voertuigen kunt u bij de gemeente melden

Meer informatie:  Wat kan ik doen tegen geluidsoverlast

Burenruzie

Stichting Meerwaarde kan bemiddelen als u er met de buren niet uitkomt. Zie Hulp bij burenruzie

Geluidsoverlast van bedrijven, zoals horeca, meldt u:

  • Tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur) bij de Omgevingsdienst IJmond via 0251-263863
  • Buiten kantooruren meldt u geluidsoverlast bij de politie via 0900-8844

Via het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) doet u een melding van geluidsoverlast van vliegtuigen.