Milieuklacht

Milieuklacht particulier terrein

Geluidsoverlast, stankoverlast, bodemverontreiniging of dumping van chemisch afval op uw terrein meldt u:

Afvaldumping in de openbare ruimte melden

  • Meld illegaal geplaatst/gedumpt afval ( bijvoorbeeld grof vuil of drugsafval) via onderstaande knop
  • Stuur foto’s mee van de locatie waar u de afvaldumping in de openbare ruimte hebt geconstateerd
Afvaldumping melden