Milieuklacht

Geluidsoverlast, stankoverlast, bodemverontreiniging of dumping van chemisch afval op uw terrein meldt u:

Illegaal gedumpt drugsafval

Voor het opruimen van illegaal gedumpt drugsafval op uw terrein, kunt u subsidie aanvragen bij de provincie.

  • Tip: maak foto’s van de locatie waar u de afvaldumping in de openbare ruimte hebt geconstateerd
  • Melden van afvaldumping in de openbare ruimte doet u via het meldpunt Openbare Ruimte

Overlast houtstook (vuurkorf, barbecue, etc.)