Ongedierte, overlast dieren

Wij vinden een schone en gezonde gemeente belangrijk. Niet alleen voor inwoners, maar ook voor het welzijn van dieren en de natuur. Zo voorkomen we ook overlast van dieren. Hebt u toch last van dieren, zoals ratten, meeuwen of wespen? Hieronder leest u in welke gevallen we als gemeente in actie komen en hoe u overlast kunt melden. Bekijk ook tips hoe u zelf overlast op uw eigen terrein oplost.

Meeuwen kunnen overlast veroorzaken, vooral tijdens de broedperiode van april tot en met augustus. Dan beschermen de vogels hun nesten en hun jongen en zijn ze erg luidruchtig. Ook trekken de meeuwen vuilniszakken kapot en kunnen ze schijnaanvallen uitvoeren.

Tips om meeuwenoverlast te voorkomen

Meeuwen zijn beschermd door de Wet Natuurbescherming. Daardoor is het lastig voor de gemeente om overlast goed tegen te gaan. Als bewoner kunt u zelf wél maatregelen nemen om overlast te voorkomen.

 • Sluit uw afvalbakken goed af en zet geen vuilniszakken op straat. Gooi ook geen troep op straat.
 • Voer de meeuwen nooit. Door meeuwen te voeren, leren ze dat er bij mensen eten te krijgen is.
 • Maak het meeuwen lastig om een nest bij u op het dak te maken. Ze maken graag een nest op platte daken. Plaats ijzeren pinnen, metalen draden of netten.
 • Haal oude nesten weg, zodat meeuwen niet opnieuw gaan broeden op dezelfde plek. Doe dit echter alleen voor of na het broedseizoen. Dus vanaf eind augustus tot half april.

Wat moet u doen als er overlast is van ratten:

U huurt een woning

Overlast van ratten meldt u niet bij de gemeente maar bij uw verhuurder of woningcorporatie.

U bent eigenaar van een woning

 • Schakel zelf een ongediertebestrijder in als u overlast van ratten in uw huis of tuin hebt
 • Als de ongediertebestrijder constateert dat de overlast veroorzaakt wordt in de hoofdaansluiting op gemeentegrond (bijvoorbeeld door verzakkingen waardoor de rioolbuis is gebroken), dan komt de gemeente om dit te herstellen. Op eigen grond bent u zelf verantwoordelijk.
 • Net als muizen komen ratten af op warmte en voedsel 
 • In de bebouwde omgeving zitten ratten vaak in kruipruimten, parken en riolen
 • Overlast van ratten in huis voorkomt u door te zorgen dat ratten niet naar binnen kunnen en door voedselresten in afsluitbare bakken te bewaren

Zie meer tips hoe u rattenoverlast voorkomt.

De gemeente en brandweer worden regelmatig benaderd voor hulp bij het verwijderden of bestrijden van insecten. De gemeente verwijdert geen bijen- en wespennesten bij particulieren. Hiervoor schakelt u zelf een bedrijf naar keuze in.

Hoe weet ik of het bijen, hommels of wespen zijn?

Veel mensen weten vaak niet welk insect in hun situatie voor overlast zorgt.
Aan de hand van foto's en de tabel (pdf, 380 KB) kunt u zelf controleren of de inzet van een imker of plaagdierbestrijding nodig is.
Neem bij twijfel altijd contact op met de Heemsteedse imker Pim Lemmers

De eikenprocessierups en bastaardsatijnrups hebben veel kleine haren om zich te beschermen tegen hun vijanden. Deze haren komen via de wind in de lucht en kunnen bij mens en dier gezondheidsklachten en ernstige irritaties veroorzaken.

Particulier terrein

Op particulier terrein is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor professionele verwijdering van de rupsen.

Openbare ruimte

Als de rupsen zich in openbaar gebied bevinden, schakelt de gemeente gespecialiseerde bedrijven in om deze rupsen weg te zuigen en te vernietigen. Ziet u de eikenprocessierups of de bastaardsatijnrups in een boom in openbaar gebied, meld deze locatie dan bij de gemeente.

Hoe herkent u de eikenprocessierups?

De eikenprocessierups zit meestal in eikenbomen. Meerdere eikenprocessierupsen kunnen samen een boom helemaal kaal eten. De eikenprocessierups is te herkennen aan:

 • Lange witte haren
 • Nesten op de boomstammen of op dikkere takken als een soort dicht spinnenweb

Hoe herkent u de bastaardsatijnrups?

De bastaardsatijnrups komt voor in duindoorns, meidoorns, sleedoorns, eiken, berken en fruitbomen. Ook deze rups heeft gemene haren waarvan de klachten overeenkomen met de klachten die horen bij de eikenprocessierups. De bastaardsatijnrups is te herkennen aan: 

 • Donkerbruin tot zwart lijf
 • Lange geelbruine haren
 • De 2 rode wratten op z´n rug

Meer informatie

Zie eikenprocessierups.

Eikenprocessierups melden