Verkeer melden

Zoals onoverzichtelijke bochten, onveilige oversteek, te smalle straten etc. Doe een melding verkeer.

Ook kunt u een onveilige verkeerssituatie door een fout geparkeerde auto bij de gemeente melden. 

Schade en onderhoud aan verkeersborden kunt u melden. We vervangen dan de beschadigde of verwijderde verkeersborden.

Zoals aanhangers te lang op 1 plek, kampeerwagens of caravans te lang geparkeerd. Doe een melding.