Waterkwaliteit melden

Het waterschap Rijnland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in de regio. Zij controleren maandelijks zo’n 100 plaatsen en nemen watermonsters.
Ziet u vervuiling van oppervlaktewater door olie, blauwalg of extreme plantengroei en kroos, meld dit bij waterschap Rijnland.