Gemeenteraad

De gemeenteraad van Heemstede bestaat uit 21 leden. De burgemeester is de voorzitter. De raadsgriffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert 1 x per maand, meestal op de laatste donderdag van de maand. U kunt deze vergaderingen live volgen. De raadsvergaderingen worden voorbereid in 3 commissievergaderingen. De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. 

Kijk op de website van het gemeentebestuur van Heemstede.