Gemeenteraad

De gemeenteraad van Heemstede bestaat uit 21 leden. De burgemeester is de voorzitter. De raadsgriffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert 1 x per maand, meestal op de laatste donderdag van de maand. U kunt deze vergaderingen live volgen.

De raadsvergaderingen worden voorbereid in 3 commissievergaderingen. De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. De agenda's worden aangekondigd via de vergaderkalender, Twitter en HeemstedeNieuws in weekblad de Heemsteder.

Kijk voor alle informatie op de website van gemeentebestuur Heemstede.