Agenda bijeenkomst Lokale democratie op 2 september 2021

  • Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
  • Locatie: Burgerzaal, raadhuis Heemstede
  • Gespreksleider: Marije van den Berg

Programma

19.30 tot 19.45 uur: Welkomstwoord door burgemeester Astrid Nienhuis

19.45 tot 20.15 uur: Blik op de uitkomst Quick scan en verkenning op de 4 thema’s

20.15 tot 21.15 uur: Vier deelsessies (alle deelnemers doen aan 1 sessie mee)                              

  1. Hoe kennen wij elkaar?: over goed luisteren, elkaar vinden en elkaar verstaan
  2. Wat wilt u in de wijk?: over betrokkenheid in woord en/of daad door de juiste mensen
  3. Hoe passen de rol van de raad en initiatieven van inwoners bij elkaar?: over ondersteuning voor initiatieven, gekozen volksvertegenwoordiging en het algemeen belang
  4. Bestuurscultuur: over vertrouwen en openheid

21.15 tot 22.00 uur: Delen uitkomsten sessies, ‘laag hangend fruit’ en bouwstenen verbeteragenda