Raadscommissies

In de raadscommissies worden besluiten van de gemeenteraad voorbereid. Er zijn 3 commissies. Elke commissie vergadert 1 x per maand.

  • Samenleving (sociaal domein, onderwijs, cultuur en sport)
  • Middelen (financiĆ«n, bestuur, juridische zaken)
  • Ruimte (bouwplannen, verkeer, groen en milieu)
Nu naar de vergaderkalender