Gemeenteraad

De gemeenteraad van Heemstede bestaat uit 21 leden. De burgemeester is de voorzitter. De raadsgriffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

Bekijk het overzicht van functies en nevenfuncties van gemeenteraadsleden (pdf, 448 KB)

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert 1 x per maand, meestal op de laatste donderdag van de maand.
U kunt deze vergaderingen live volgen.

De raadsvergaderingen worden voorbereid in 3 commissievergaderingen. De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. De agenda's worden aangekondigd via de vergaderkalender, Twitter en HeemstedeNieuws in weekblad de Heemsteder.

Nu naar de vergaderkalender