Bouw Belvedère Groenendaal

Tot 1964 stond er een uitkijktoren in Wandelbos Groenendaal. De zogenoemde Belvedère, ontworpen door architect Hitchcock tussen 1834-1839, stond op een heuvel in het noordelijke deel van het bos.
Lees meer over de geschiedenis van de Belvedère.

In 2018 ontving de gemeente een schenking van € 500.000 om een nieuw gebouw te ontwerpen en te bouwen op de locatie van de oorspronkelijke Belvedère. 

  • Op 21 april 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. De beroepstermijn is verstreken en er is geen beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is onherroepelijk
  • De vergunning voor de bouwwerkzaamheden is verleend op 11 augustus 2022
  • In het collegebericht van 23 mei informeert het college de raad over de kostenraming en het tekort ten opzichte van de raming uit 2019. Het college doet in het derde kwartaal van 2023 een voorstel voor het vervolg aan de raad
  • Stikstof: de opdracht voor het uitvoeren van de stikstofdepositieberekening tijdens de bouwfase is uitgezet. De resultaten worden in maart 2023 verwacht.

Afdeling Beheer Openbare Ruimte
14 023