Bouw Belvedère Groenendaal

Tot 1964 stond er een uitkijktoren in Wandelbos Groenendaal. De zogenoemde Belvedère, ontworpen door architect Hitchcock tussen 1834-1839, stond op een heuvel in het noordelijke deel van het bos.
Lees meer over de geschiedenis van de Belvedère​​​​​​​.

In 2018 ontving de gemeente een schenking van € 500.000 om een nieuw gebouw te ontwerpen en te bouwen op de locatie van de oorspronkelijke Belvedère. De gemeente heeft 6 architecten uitgenodigd een ontwerp te maken voor een nieuwe Belvedère. Op de schetsontwerpen kon gestemd worden en het winnende schetsontwerp is De Wandeling.

  • Initiatiefnemer: particuliere schenker en de gemeente Heemstede
  • Eerstvolgende actie ligt bij: initiatiefnemer en gemeente
  • 1e bericht over initiatief: 2018
  • 1e bestuurlijke behandeling: 27 november 2018 (aanvaarding schenking)
  • Meest recente bestuurlijke behandeling: 21 april 2022 vaststelling bestemmingsplan 
  • Verwachte start bouw: september 2022

Het bestemmingsplan is op 21 april 2022 vastgesteld en ligt ter inzage tot 15 juni Daarna volgt de vergunningsaanvraag voor de bouwactiviteiten.