Bouw Belvedère Groenendaal

Tot 1964 stond er een uitkijktoren in Wandelbos Groenendaal. De zogenoemde Belvedère, ontworpen door architect Hitchcock tussen 1834-1839, stond op een heuvel in het noordelijke deel van het bos.

In 2018 ontving de gemeente een schenking van € 500.000 om een nieuw gebouw te ontwerpen en te bouwen op de locatie van de oorspronkelijke Belvedère. 

Stand van zaken

  • De vergunning voor de bouwwerkzaamheden is verleend op 11 augustus 2022
  • Begin december 2023 zijn op het toekomstige terrein van de nieuwe Belvedère de boomstobben (restanten van gevelde bomen) uit de grond verwijderd. Na het frezen/verkleinen van deze stobben, is het terrein vlak afgewerkt en kan de grond inklinken. Daarna volgt alleen nog plaatsing van een aantal betonplaten op toekomstige bouwweg.
  • De definitieve werkplanning voor 2024 volgt nog. Zeker is dat er tussen half maart en half juli geen werkzaamheden zijn. Dit in verband met regelgeving binnen de Wet natuurbeheer. De verwachting is dat de eerste bouwwerkzaamheden na de zomer zullen gaan plaatsvinden.
  • Op 20 september 2023 heeft de commissie Middelen een positieve zienswijze voor het scenario ‘bouw Belvedère met vereenvoudigd ontwerp’ uitgesproken. Op 14 februari 2024 heeft de commissie dit herbevestigd.
  • Stikstof: uit de AERIUS berekeningen blijkt dat door gebruik te maken van een slim constructiesysteem, de bouw geen negatieve gevolgen heeft voor de stikstofdepositie. Er is geen aanvullende vergunning noodzakelijk. De huidige bouwvergunning blijft in stand.

Contact

Afdeling Beheer Openbare Ruimte
14 023