Bouw Belvedère Groenendaal

Tot 1964 stond er een uitkijktoren in Wandelbos Groenendaal. De zogenoemde Belvedère, ontworpen door architect Hitchcock tussen 1834-1839, stond op een heuvel in het noordelijke deel van het bos.
Lees meer over de geschiedenis van de Belvedère.

In 2018 ontving de gemeente een schenking van € 500.000 om een nieuw gebouw te ontwerpen en te bouwen op de locatie van de oorspronkelijke Belvedère. 

 • Op 21 april 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. De beroepstermijn is verstreken en er is geen beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is onherroepelijk
 • De vergunning voor de bouwwerkzaamheden is verleend op 11 augustus 2022
 • Op dit moment zijn wij in gesprek met constructeurs over de bouwberekeningen
 • Stikstof: in de bouwvergunning is geen vergunning verleend in het kader van de Wet natuurbescherming vanwege de op dat moment geldende bouwvrijstelling. Hiervoor moet een aanvullende berekening worden gemaakt, waaruit moet blijken of deze alsnog nodig is. Dit wordt voor de start van de bouw afgewikkeld

            Impressie van een nieuw te bouwen uitkijktoren in het Wandelbos Groenendaal in Heemstede.