Integraal huisvestingsplan basisscholen

In de gemeente Heemstede zijn 10 basisscholen gevestigd. Ondanks regelmatig onderhoud verouderen de schoolgebouwen. Door veranderingen in het onderwijs, veranderen ook de eisen aan de leeromgeving en inrichting van de gebouwen. Ook zijn er aanpassingen nodig als het gaat om het binnenklimaat (ventilatie), isolatie en energie. De huidige schoolgebouwen voldoen niet (volledig) meer aan deze eisen.

Nieuwbouw, verbouw of renovatie is noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs in de gemeente Heemstede te kunnen continueren en te verbeteren. Om dit mogelijk te maken hebben de gemeente en de schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair onderwijs in Heemstede opgesteld. In dit plan staat welke school wanneer aan de beurt komt voor een grote opknapbeurt.

Het plan wordt de komende jaren uitgevoerd. De eerste school die aan de beurt komt is de Nicolaas Beetsschool. Het huidige schoolgebouw wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Start van de werkzaamheden is augustus/september 2024. Omdat tijdens de werkzaamheden het onderwijs door moet gaan, verhuizen de leerlingen tijdelijk naar een wissellocatie op het sportpark Groenendaal. In het voorjaar van 2024 start de voorbereiding voor de komst van deze tijdelijke school. Deze zal een langere periode in gebruik zijn omdat de overige scholen ook gebruik kunnen maken van deze locatie. De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de wissellocatie is eind 2023 ingediend. Meer informatie over het project is te lezen in de ruimtelijke onderbouwing.

 

In het voorjaar van 2024 start de bouw van de wissellocatie zodat de leerlingen van de Nicolaas Beetsschool met ingang van het schooljaar 2024/2025 kunnen verhuizen naar de wissellocatie op het sportpark Groenendaal. De bouw van de nieuwe school gaat ongeveer 1 jaar duren.

Neem contact op met de gemeente via:

Jessica Jacobs

Besluiten en documenten