Integraal huisvestingsplan basisscholen

In de gemeente Heemstede zijn 10 basisscholen gevestigd. Ondanks regelmatig onderhoud verouderen de schoolgebouwen. Door veranderingen in het onderwijs, veranderen ook de eisen aan de leeromgeving en inrichting van de gebouwen. De huidige schoolgebouwen voldoen niet (volledig) meer aan deze eisen.

Nieuwbouw, verbouw of renovatie is noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs in de gemeente Heemstede te kunnen continueren en te verbeteren. Om dit mogelijk te maken hebben de gemeente en de schoolbesturen  een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair onderwijs in Heemstede opgesteld. In dit plan staat welke school wanneer aan de beurt komt voor een grote opknapbeurt.

Het plan wordt de komende jaren uitgevoerd. De eerste school die aan de beurt komt is de Nicolaas Beetsschool. Het huidige schoolgebouw zal gesloopt worden en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Het schoolbestuur is met de voorbereidingen begonnen. Omdat tijdens de werkzaamheden het onderwijs door moet gaan, verhuizen de kinderen tijdelijk naar een wissellocatie. Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de wissellocatie op het sportpark Groenendaal mogelijk is. De gemeenteraad wordt om toestemming gevraagd om dit verder uit te werken.  Dit komt aan de orde in de raadscommissie Samenleving van 7 maart en de raadsvergadering van 23 maart

In het najaar van 2023 start de bouw van de wissellocatie zodat de leerlingen van de Nicolaas Beetsschool in 2024 kunnen verhuizen naar de tijdelijke school. De bouw van een nieuwe school gaat 1,5 jaar duren.

Neem contact op met de gemeente via:

Jessica Jacobs