Integraal huisvestingsplan basisscholen

school fietsen

In de gemeente Heemstede zijn 10 basisscholen gevestigd. Ondanks regelmatig onderhoud verouderen de schoolgebouwen. Door veranderingen in het onderwijs, veranderen ook de eisen aan de leeromgeving en inrichting van de gebouwen. De huidige schoolgebouwen voldoen niet (volledig) meer aan deze eisen.

Nieuwbouw, verbouw of renovatie is noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs in de gemeente Heemstede te kunnen continueren en te verbeteren. Om dit mogelijk te maken hebben de gemeente en de schoolbesturen  een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair onderwijs in Heemstede opgesteld. In dit plan staat welke school wanneer aan de beurt komt voor een grote opknapbeurt.

Het plan wordt de komende jaren uitgevoerd. De 1e school die aan de beurt komt is de Nicolaas Beetsschool. De school verhuist mogelijk naar een gemeentelijk monument aan de Achterweg dat bekend staat als het Lorentz De Haas. De gemeente is in overleg met de eigenaar van dit gebouw, Stichting Epileptische Instellingen Nederland. De komende maanden wordt onderzocht wat de kosten zijn van de verhuizing en of dit haalbaar is.  Als de Nicolaas Beetsschool gaat verhuizen, kan het oude schoolgebouw gebruikt worden als wissellocatie voor de andere 9 scholen.

Naar het overzicht