Integraal huisvestingsplan basisscholen

school fietsen

Stand van zaken

In de gemeente Heemstede zijn 10 basisscholen gevestigd. Ondanks regelmatig onderhoud verouderen de schoolgebouwen. Door veranderingen in het onderwijs, veranderen ook de eisen aan de leeromgeving en inrichting van de gebouwen. De huidige schoolgebouwen voldoen niet (volledig) meer aan deze eisen. Nieuwbouw, verbouw of renovatie is noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs in de gemeente Heemstede te kunnen continueren en te verbeteren. Om dit mogelijk te maken is een concept-Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair onderwijs in Heemstede opgesteld. Definitieve besluitvorming over het IHP is voorzien in december 2019.

Contact

Jessica Jacobs
(023) 548 56 45
j.jacobs@heemstede.nl

Naar het overzicht