Johan Wagenaarlaan en César Francklaan 30 km/u

De herinrichting van de Johan Wagenaarlaan en de César Francklaan maakt onderdeel uit van de uitvoering van het wegcategoriseringsplan. Dit plan heeft als doel de verkeersveiligheid in Heemstede te verbeteren. Beide wegen worden gecombineerd uitgevoerd en ingericht als wegen waar maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

Terugblik bewonersavond dinsdag 13 december

 Op dinsdag 13 december 2022 organiseerden wij een bewonersavond in het raadhuis. Daar hebben wij het schetsontwerp laten zien dat is gemaakt, mede op basis van eerste reacties op de vragenlijst. Lees de terugblik op deze avond

Vervolgens hebben we een voorlopig ontwerp opgesteld. Hierop kunt u reageren tot en met 25 april.

Naar de pagina met het voorlopig ontwerp

  • 13 december 2022: presentatie Schetsontwerp aan betrokken inwoners
  • 1e kwartaal 2023: verwerken reacties Schetsontwerp tot Voorlopig ontwerp
  • 1e kwartaal 2023: vaststellen Voorlopig ontwerp door college van B&W
  • April  2023: presentatie Voorlopig ontwerp aan betrokken inwoners
  • 2e kwartaal 2023: verwerken reacties tot concept-Definitief ontwerp
  • 2e kwartaal 2023: vaststellen concept-Definitief ontwerp door college van B&W
  • 2e kwartaal 2023: behandeling concept-Definitief ontwerp door de raadscommissie Ruimte (zienswijze)
  • 2e kwartaal 2023: verwerken zienswijze raadscommissie Ruimte tot een Definitief ontwerp
  • 3e kwartaal 2023: vaststellen Definitief ontwerp door college van B&W
  • Na vaststelling volgt voorbereiding en uitvoering van het werk in 2023/2024

Laatste wijziging: 29 maart 2023

Scott Bosua, omgevingsmanager
gemeente@heemstede.nl