Johan Wagenaarlaan en César Francklaan 30 km/u

De herinrichting van de Johan Wagenaarlaan en de César Francklaan maakt onderdeel uit van de uitvoering van het wegcategoriseringsplan. Dit plan heeft als doel de verkeersveiligheid in Heemstede te verbeteren. Beide wegen worden gecombineerd uitgevoerd en ingericht als wegen waar maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

Bewonersavond dinsdag 13 december over schetsontwerp

Op dinsdag 13 december 2022 organiseren wij van 19.00 tot 20.30 uur een bewonersavond in het raadhuis. Wij laten u dan het schetsontwerp zien dat is gemaakt, mede op basis van uw eerste reacties op de vragenlijst. Meld u aan voor deze avond via de groene knop.

Programma

 • 19.00 tot 19.30 uur: We starten de avond gezamenlijk. We informeren u over hoe het schetsontwerp tot stand is gekomen en bespreken de resultaten van de vragenlijst. Vervolgens krijgt u toelichting op het verkeerskundige ontwerp die tot het schetsontwerp hebben geleid. Daarnaast leggen we uit hoe het hele proces eruit ziet
 • 19.30 tot 20.30 uur: Start informatiemarkt. U kunt hier rondlopen en bij de verschillende thematafels meer informatie ophalen en vragen stellen. Wij nodigen u uit om uw ideeën met ons te delen en met ons mee te denken over hoe wij de leefomgeving in deze lanen kunnen verbeteren
Aanmelden bewonersavond 13 december

Reageren op het schetsontwerp

Na de bijeenkomst van 13 december plaatsen we het schetsontwerp op deze pagina. U kunt dan tot 11 januari 2023 hierop reageren.
We verzamelen alle tips en nemen die mee in het voorlopig ontwerp. We organiseren daarna opnieuw een bijeenkomst waar we het voorlopig ontwerp laten zien.

 • Maart 2022: vaststellen Plan van aanpak
 • Juni 2022: bewonersenquête verzonden
 • 4e kwartaal 2022: presentatie Schetsontwerp aan betrokken inwoners
 • 1e kwartaal 2023:verwerken reacties Schetsontwerp tot Voorlopig ontwerp
 • 1e kwartaal 2023: presentatie Voorlopig ontwerp aan betrokken inwoners
 • 1e kwartaal 2023: vaststellen Voorlopig ontwerp door college van B&W
 • 2e kwartaal 2023: verwerken reacties tot concept-Definitief ontwerp
 • 2e kwartaal 2023: vaststellen concept-Definitief ontwerp door college van B&W
 • 2e kwartaal 2023: behandeling concept-Definitief ontwerp door de raadscommissie Ruimte (zienswijze)
 • 2e kwartaal 2023: verwerken zienswijze raadscommissie Ruimte tot een Definitief ontwerp
 • 3e kwartaal 2023: vaststellen Definitief ontwerp door college van B&W
 • Na vaststelling volgt voorbereiding en uitvoering van het werk in 2023/2024

Laatste wijziging:  13 oktober 2022

Scott Bosua, omgevingsmanager
s.bosua@heemstede.nl