Johan Wagenaarlaan en César Francklaan 30 km/u

De herinrichting van de Johan Wagenaarlaan en de César Francklaan maakt onderdeel uit van de uitvoering van het wegcategoriseringsplan. Dit plan heeft als doel de verkeersveiligheid in Heemstede te verbeteren. Beide wegen worden gecombineerd uitgevoerd en richten we waar nodig in naar wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

Voorlopig ontwerp

Op 11 april 2023 organiseerden we een bewonersavond voor omwonenden. Helaas bleek dat een groot aantal bewoners de uitnodiging voor de avond niet hadden ontvangen. De gemeente wilde alle bewoners de kans geven om mee te praten over het ontwerp.

In de tussentijd waren de voorlopige uitgangs- en aandachtspunten voor 'het nieuwe 30' bekend gemaakt. Het college van B&W heeft het aangepaste VO op 5 september 2023 vastgesteld. Betrokkenen konden hierop reageren tot en met 10 november 2023. 

Definitief ontwerp

Op 13 februari 2024 heeft het college ingestemd met het definitief ontwerp.
Op 14 maart 2024 heeft de raadscommissie Ruimte een zienswijze op het ontwerp gegeven. Op 7 mei 2024 heeft het college het ontwerp definitief vastgesteld

Naar het definitief ontwerp

Planning

  • 1e kwartaal 2024: behandeling concept-Definitief ontwerp door de raadscommissie Ruimte (zienswijze)
  • 1e kwartaal 2024: verwerken zienswijze raadscommissie Ruimte tot een Definitief ontwerp
  • 7 mei 2024: vaststellen Definitief ontwerp door college van B&W
  • Verwachte start werkzaamheden: begin 2025

Laatste wijziging: 15 mei 2024

Besluiten en documenten