Johan Wagenaarlaan en César Francklaan 30 km/u

De herinrichting van de Johan Wagenaarlaan en de César Francklaan maakt onderdeel uit van de uitvoering van het wegcategoriseringsplan. Dit plan heeft als doel de verkeersveiligheid in Heemstede te verbeteren. Beide wegen worden gecombineerd uitgevoerd en ingericht als wegen waar maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

We zijn bezig met de voorbereiding voor het afwaarderen van de maximumsnelheid naar 30km/u in de Johan Wagenaarlaan en César Francklaan. Om een maximumsnelheid van 30 km/u mogelijk te maken, worden beide lanen opnieuw ingericht.
We willen graag weten wat voor u belangrijk is voor de herinrichting in uw straat. Daarom hebben wij een online vragenlijst samengesteld voor alle bewoners en direct-omwonenden van beide lanen. Uw antwoorden op deze vragen helpen ons bij het maken van het schetsontwerp. Tot 14 juli kunt u de vragenlijst invullen

Naar de online vragenlijst

In maart 2022 heeft het college van B&W het plan van aanpak vastgesteld over de herinrichting Johan Wagenaarlaan en César Francklaan (zie Besluiten en documenten). De gemeente is nu bezig met het vormen van het projectteam. Daarnaast vindt voorbereidend onderzoek plaats op beide lanen in de vorm van verkeerstellingen. Eind juni 2022 start de eerste fase van het participatietraject met aanwonenden en andere betrokkenen.

Scott Bosua, omgevingsmanager
s.bosua@heemstede.nl