Johan Wagenaarlaan en César Francklaan 30 km/u

De herinrichting van de Johan Wagenaarlaan en de César Francklaan maakt onderdeel uit van de uitvoering van het wegcategoriseringsplan. Dit plan heeft als doel de verkeersveiligheid in Heemstede te verbeteren. Beide wegen worden gecombineerd uitgevoerd en richten we waar nodig in naar wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

Voorlopig ontwerp

Op 11 april organiseerden we een bewonersavond voor omwonenden. Helaas blijkt dat een groot aantal bewoners de uitnodiging voor de avond niet hebben ontvangen. De gemeente wil alle bewoners de kans geven om mee te praten over het ontwerp.

In de tussentijd zijn de voorlopige uitgangs- en aandachtspunten voor 'het nieuwe 30' bekend gemaakt. Het college van B&W heeft het aangepaste VO op 5 september vastgesteld. Betrokkenen konden hierop reageren tot en met 10 november 2023. 

Naar de pagina met het voorlopig ontwerp

Planning

  • 3e kwartaal 2023: aanpassen voorlopig ontwerp naar nieuwe landelijke richtlijnen
  • 5 september 2023: vaststelling herzien VO door college burgemeester en wethouders
  • 12 oktober tot en met 10 november 2023: start inspraakperiode
  • Oktober/november 2023 bewonersavond voorlopig ontwerp in raadhuis Heemstede
  • 4e kwartaal 2023: verwerken reacties tot concept-Definitief ontwerp
  • 1e kwartaal 2024: vaststellen concept-Definitief ontwerp door college van B&W
  • 1e kwartaal 2024: behandeling concept-Definitief ontwerp door de raadscommissie Ruimte (zienswijze)
  • 1e kwartaal 2024: verwerken zienswijze raadscommissie Ruimte tot een Definitief ontwerp
  • 2e kwartaal 2024: vaststellen Definitief ontwerp door college van B&W
  • Na vaststelling volgt voorbereiding en uitvoering van het werk in 2024

Laatste wijziging: 7 september 2023

Besluiten en documenten

Plan van aanpak César Francklaan en Johan Wagenaarlaan 
Let op: de vermelde planning in dit document is niet meer van toepassing. Bekijk de actuele planning hierboven.