Princenbuurt

De ontwikkeling en bouw van 7 eengezinswoningen, 6 hofjeswoningen en vervanging 2 rijksmonumenten aan de Glipperweg.

Ontwikkelaar: Merwestreek B.V. 

Stand van zaken

  • De beroepstermijn voor bestemmingsplan voor 15 woningen in de vorm van een hofje en een rijtje eengezinswoningen is afgelopen. Het bestemmingsplan is onherroepelijk
  • De ontwikkelaar bereidt momenteel de aanvraag voor de Omgevingsvergunning voor het bouwen voor en verwacht in het najaar van 2023 te starten met de verkoop.
  • Stikstof: de uitstoot van stikstof tijdens de bouwfase wordt meegenomen bij de aanvraag omgevingsvergunning bouwen.

Emi Suijk           

Bob ter Haak

Merwestreek BV, de heer H. Meijwaard

  • 06 3891 7706