Glipperhof/Princenbuurt

De ontwikkeling en bouw van 7 eengezinswoningen, 6 hofjeswoningen en vervanging 2 rijksmonumenten aan de Glipperweg.

Ontwikkelaar: Merwestreek B.V. 

Stand van zaken

  • De beroepstermijn voor bestemmingsplan voor 15 woningen in de vorm van een hofje en een rijtje eengezinswoningen is afgelopen. Het bestemmingsplan is onherroepelijk
  • De omgevingsvergunning voor de bouw van 7 rijwoningen en 7 hofwoningen is verleend 
  • De aanvraag omgevingsvergunning voor de vrijstaande hoekwoning is in voorbereiding.

Voorlopig ontwerp inrichting openbare ruimte

Op 7 mei 2024 heeft het college van B&W ingestemd met het voorlopig ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte.
In dit voorlopige ontwerp staat aangegeven waar geparkeerd mag worden en waar groen komt. Ook is rekening gehouden met de wens tot eenrichtingsverkeer (in via de Glipperweg, uit via de Patrijzenlaan)

Bekijk de documenten van het voorlopig ontwerp

Reageren

U kon tot 21 juni 2024 reageren op het voorlopig ontwerp. Op dit moment behandelen we de reacties inhoudelijk en nemen deze mee naar het definitieve ontwerp. Naar verwachting stelt het college van B&W dat ontwerp in het najaar van 2024 vast.

Emi Suijk           

Bob ter Haak

Merwestreek BV, de heer H. Meijwaard

  • 06 3891 7706