Princenbuurt

De ontwikkeling en bouw van 7 eengezinswoningen, 6 hofjeswoningen en vervanging 2 rijksmonumenten aan de Glipperweg.

Ontwikkelaar: Merwestreek B.V. 

Stand van zaken

  • De beroepstermijn voor bestemmingsplan voor 15 woningen in de vorm van een hofje en een rijtje eengezinswoningen is afgelopen. Het bestemmingsplan is onherroepelijk
  • De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van 7 hofjeswoningen en 7 rijtjeswoningen is medio november ontvangen. De aanvraag voor de nieuwbouw van Glipperweg 72 is in voorbereiding.
  • Stikstof: de uitstoot van stikstof tijdens de bouwfase wordt meegenomen bij de aanvraag omgevingsvergunning bouwen.

Emi Suijk           

Bob ter Haak

Merwestreek BV, de heer H. Meijwaard

  • 06 3891 7706