Riolering Slotlaan en omgeving

Het riool in de Slotlaan en omgeving is aan vervanging toe. Dit betekent dat de straat volledig open moet. De gemeente betrekt bewoners van het gebied bij de mogelijkheden van (klimaatvriendelijke) herinrichting van de openbare ruimte. Het werkgebied bestaat uit de volgende wegen:

 • Slotlaan
 • Ir. Lelylaan, tussen Chr. Bruningslaan en Ringvaartlaan
 • Van Lyndenlaan
 • Leeghwaterlaan
 • Ringvaartlaan, tussen Sportparklaan en oostelijke grens Sportpark

Naar aanleiding van de eerste informatiebijeenkomst op 5 juli zijn alle ideeën en opmerkingen verwerkt tot een voorlopig ontwerp (zie Documenten). Betrokkenen kunnen tot 6 januari 2023 reageren op het voorlopig ontwerp

Op 7 december is tussen 16.00 en 18.00 uur een inloopbijeenkomst in de Pauwehof (bij de Oude Kerk). U bent van harte welkom om de plannen in te zien en uw vragen te stellen.
In het voorlopig ontwerp zijn de volgende punten meegenomen:

 • Vervangen riolering riolering
 • Aanleggen apart hemelwaterriool en drainage 
 • Bewoners vragen om mee te helpen in het afkoppelen van regenpijpen
 • Herinrichten bestrating 
 • Vernieuwen straatverlichting
 • Aanleggen verkeersdrempel 
 • Aanleggen 2 laadpalen
 • Herinrichten plantsoen Slotlaan: bewoners worden gevraagd hierin mee te denken
 • Verwijderen 4 acacia’s en herplant nieuwe bomen:  dit om de groei van beeldbepalende bomen te versterken

Stemmen op uw favoriete plantsoentype voor de Slotlaan

Het plantsoen aan de Slotlaan wordt opnieuw ingericht. Bewoners mogen kiezen uit 3 'sferen' en aanvullingen geven. Na de stemronde wordt het ontwerp uitgewerkt.

 1. Grasland: Simpel en strak, gras met 2 soorten kruiden, gemaaide paden, kleine bomen toegevoegd
 2. Bloemborder: Uitbundig, tuinachtig, kijkgroen, bloeiende vaste planten, geen paden, rotsblokken
 3. Weide: Natuurlijk, insectenvriendelijk, gras met veel kruiden en bloemen verharde paden, zitgelegenheid

Stemmen kan via de stembus bij de inloopbijeenkomst op 7 december of tot januari 2023 via onderstaande knop. Een stem van de direct-aanwonende telt dubbel.

Stemmen voor plantsoentype Slotlaan

 • 7 december 2022 : Presentatie voorlopig ontwerp aan betrokken inwoners. 
 • 6 januari 2023: Uiterlijke reactiedatum voorlopig ontwerp
 • 1e kwartaal 2023:  Verwerken reacties en presentatie definitief ontwerp aan betrokken inwoners
 • 1e kwartaal 2023: Behandeling definitief ontwerp door de raadscommissie Ruimte (7 maart 2023)
 • Na vaststelling volgt voorbereiding en uitvoering van het werk in 2023/2024

Laatste wijziging: 6 december 2022 

Contact

Wendy Aangeenbrug, projectleider
w.aangeenbrug@heemstede.nl