Riolering Slotlaan en omgeving

Het riool in de Slotlaan en omgeving is aan vervanging toe. Dit betekent dat de straat volledig open moet. De gemeente betrekt bewoners van het gebied bij de mogelijkheden van (klimaatvriendelijke) herinrichting van de openbare ruimte. Het werkgebied bestaat uit de volgende wegen:

 • Slotlaan
 • Ir. Lelylaan, tussen Chr. Bruningslaan en Ringvaartlaan
 • Van Lyndenlaan
 • Leeghwaterlaan
 • Ringvaartlaan, tussen Sportparklaan en oostelijke grens Sportpark

Na de inspraakperiode zijn alle idee├źn en opmerkingen verwerkt tot een definitief ontwerp. Daarin zijn de volgende punten meegenomen:

 • De laadpalen zijn uit dit ontwerp gehaald. De locaties waar alle laadpalen binnen de gemeente geplaatst worden is een ander proces. zie: heemstededuurzaam.nl/laadpalen/
 • Alle perceelsgrenzen en maaiveldhoogtes staan nu correct in het ontwerp
 • De 3 inritten vanaf de Javalaan zijn aangepast zodat de bocht beter genomen kan worden
 • Plantvakken zijn groter en sluiten beter aan bij de parkeervakken
 • Plantvakken zijn ingevuld met heesters of vaste planten

Bekijk de tekening van het Definitief ontwerp in het tabblad Documenten

Reacties

Zie document met reacties van betrokkenen en de antwoorden van de gemeente

Het plantsoen aan de Slotlaan wordt opnieuw ingericht. Bewoners konden kiezen uit 3 'sferen' en aanvullingen geven. Opmerkingen/wensen waren:

 • Geen bankjes
 • Naast weide ook vaste planten aanleggen (jaarrond groen)
 • Rond kunstwerk geen vaste planten
 • Keien in plaats van paaltjes
 • Geen plek om honden uit te laten

Bekijk de uitsnede van het plantsoen Slotlaan uit het Definitief ontwerp (png, 520 KB) en de legenda (png, 53 KB)

 • 2e kwartaal 2023: Behandeling definitief ontwerp door de raadscommissie Ruimte (6 april 2023)
 • Na vaststelling volgt voorbereiding en uitvoering van het werk in 2023/2024

Wendy Aangeenbrug, projectleider
w.aangeenbrug@heemstede.nl

Laatste paginawijziging: 6 maart 2023