Riolering Slotlaan en omgeving

Het riool in de Slotlaan en omgeving is aan vervanging toe. Dit betekent dat de straat volledig open moet. De gemeente betrekt bewoners van het gebied bij de mogelijkheden van (klimaatvriendelijke) herinrichting van de openbare ruimte. Het werkgebied bestaat uit de volgende wegen:

  • Slotlaan
  • Ir. Lelylaan, tussen Chr. Bruningslaan en Ringvaartlaan
  • Van Lyndenlaan
  • Leeghwaterlaan
  • Ringvaartlaan, tussen Sportparklaan en oostelijke grens Sportpark

Definitief ontwerp en planning

Het Definitief Ontwerp (zie Documenten) is op 4 juli 2023 na een uitgebreide inspraakprocedure met omwonenden door het college vastgesteld. De aanbestedingsprocedure start begin 2024. Naar verwachting kunnen we in de zomer gaan starten met het vervangen van riolering en de herinrichting van de buitenruimte.

Bomen kappen

Om het riool te kunnen vervangen zijn 4 “slechte” bomen gekapt in de Ir. Lelylaan. Deze verwijdering staat genoemd in onze officiele publicatie van 22 november 2023

Inrichting plantsoen Slotlaan

Bewoners mochten kiezen over de inrichting van het plantsoen in de Slotlaan. In het definitief ontwerp (zie Documenten) is een uitwerking grotendeels vastgesteld.

Contact

Wendy Aangeenbrug, projectleider
w.aangeenbrug@heemstede.nl

Laatste paginawijziging: 6 december 2023