Van Merlenlaan

Zicht op de Van Merlenlaan vanaf het Raadhuisplein

De riolering aan de Van Merlenlaan is aan vervanging toe. Tegelijkertijd met het riool wordt de verharding (het wegdek) vervangen. Daarnaast hebben bewoners actief contact gezocht met de gemeente om op de Van Merlenlaan maatregelen te nemen en deze duurzaam veilig in te richten.

Stand van zaken

Op 3 november 2020 heeft het college besloten om geld beschikbaar te stellen voor het voorbereiden van rioleringswerkzaamheden in de Van Merlenlaan en het uitwerken van uitgangspunten om te komen tot een duurzaam veilig ontwerp. Dit ontwerp gaat naast de Van Merlenlaan ook over Camplaan-West, Valkenburgerlaan-Noord en de kruising Raadhuisplein/Camplaan/Valkenburgerlaan-Noord.  
Bij de keuzes voor de inrichting willen we graag gebruik maken van idee├źn en wensen van bewoners en andere betrokkenen. Het is de bedoeling daarbij hun lokale kennis en ervaring te benutten. Met elkaar zoeken we naar oplossingen om deze wegen veiliger te maken. Zo komen we tot een omgeving die zo goed mogelijk is afgestemd op de wensen van alle gebruikers en omwonenden. 

Contact

Willem Eijk, projectleider
w.eijk@heemstede.nl

Naar het overzicht