Herinrichting Van Merlenlaan, Valkenburgerlaan en Camplaan-West

De riolering van de Van Merlenlaan is aan vervanging toe. Tegelijkertijd met het riool vervangen we ook het wegdek. We richten de weg duurzaam en veilig in. Dit gebeurt volgens de normen van de CROW, een organisatie die landelijk advies geeft over verkeer. In het ontwerp houden we ook rekening met de keuze voor materialen en werkmethoden om de hinder voor aanwonenden zo beperkt mogelijk te houden.

Planning en initiatief

Het concept Definitief Ontwerp (zie Besluiten en documenten) wordt 9 november 2023 voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte. Na vaststelling van het definitief ontwerp, volgt de voorbereiding en uitvoering. Deze planning volgt nog.

Contact

Freek Prozee via f.prozee@heemstede.nl