Van Merlenlaan

De riolering aan de Van Merlenlaan is aan vervanging toe. Tegelijkertijd met het riool wordt de verharding (het wegdek) vervangen. Daarnaast hebben bewoners actief contact gezocht met de gemeente om op de Van Merlenlaan maatregelen te nemen en deze duurzaam veilig in te richten.

  • In 3 participatierondes maken we een ontwerp. Deze participatie is in in februari gestart en loopt tot medio 2022.
  • Het definitief ontwerp wordt begin 2022 voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte.
  • Als het definitief ontwerp is vastgesteld kan er gestart worden met de volgende fase: de voorbereiding en de uitvoering.
  • Wanneer het werk start in de Valkenburgerlaan-Noord en Camplaan-West is nog niet bekend; hiervoor is nog geen geld beschikbaar gesteld.

In onderstaande filmpjes ziet u uitgewerkte impressies van het voorlopig ontwerp. De inrichting van de omgeving/bebouwing is fictief.

Van Merlenlaan 1

Van Merlenlaan 2

Valkenburgerlaan

Camplaan-west

Freek Prozee via f.prozee@heemstede.nl