Van Merlenlaan

De riolering aan de Van Merlenlaan is aan vervanging toe. Tegelijkertijd met het riool wordt de verharding (het wegdek) vervangen. Daarnaast hebben bewoners actief contact gezocht met de gemeente om op de Van Merlenlaan maatregelen te nemen en deze duurzaam veilig in te richten.

Het participatietraject loopt nog. Het definitief ontwerp wordt oktober 2023 voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte. Na vaststelling van het definitief ontwerp, volgt de voorbereiding en uitvoering. Deze planning volgt nog.

Freek Prozee via f.prozee@heemstede.nl