Verbeteren verkeersveiligheid Raadhuisstraat en Binnenweg

De Raadhuisstraat en de Binnenweg vormen samen de hoofdwinkelstraat van Heemstede. De huidige inrichting van beide wegen hebben op de verkeersbewegingen en het gevoel van verkeersveiligheid niet het gewenste effect. Verkeersdeelnemers ervaren het centrum van Heemstede namelijk als verkeersonveilig, vooral fietsers en voetgangers. Zij vinden dat de voorzieningen voor langzaam verkeer in de huidige situatie niet optimaal zijn. Gemeente Heemstede vindt het belangrijk dat alle verkeersdeelnemers zich veilig voelen en zet daarom in op het verbeteren van de verkeerssituatie op de Raadhuisstraat en Binnenweg.

Planning en initiatief

2023

4e kwartaal

2024

1e Kwartaal

  • Verwerken reacties uit inspraak
  • Vaststellen uitvoeringsplan door gemeenteraad

2e Kwartaal

Start uitvoering (afhankelijk van beslissing gemeenteraad)

Besluiten en documenten

Contact

Scott Bosua
gemeente@heemstede.nl