Vomar Binnenweg-Eikenlaan

  • De bouw van een supermarkt, 9 koopappartementen en een parkeergarage aan de Binnenweg 70 t/m 86 en het parkeer- en bedrijventerrein dat daarachter ligt.
  • Ontwikkelaar: Hoorne Vastgoed 

  • Bouwvergunning voor winkels en appartementen verleend op 6 juli 2021
  • Omgevingsvergunning parkeerplaats Julianaplein verleend op 17 mei 2022
  • Gebouwen zijn gesloopt, naar verwachting start de bouw in februari 2023
  • Tegen de afvoer van de ondergrondse parkeergarage is een bezwaar ingediend. Het college heeft het besluit na aanvullend onderzoek in stand gelaten
  • De bouw start op 27 maart 2023
  • Stikstof: bij het verlenen van de bouwvergunning is rekening gehouden met de uitstoot van stikstof tijdens de bouwfase. De vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming is reeds verleend. Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk

Lees meer op projectpagina van Hoorne Vastgoed

Hoorne Vastgoed (ontwikkelaar)

Niersman Bouw Haaglanden (aannemer)

Gemeente Heemstede

  • Bestemmingsplan Centrum en omgeving, 2e herziening

Wilt u de omgevingsvergunning en bijbehorende documenten lezen?

Stuur een e-mail naar de afdeling Bouw en woningtoezicht.
U ontvangt de documenten dan via Wetransfer.