Vomar Binnenweg-Eikenlaan

De bouw van een supermarkt, 9 koopappartementen en een parkeergarage aan de Binnenweg 70 t/m 86 en het parkeer- en bedrijventerrein dat daarachter ligt.

 • Initiatiefnemer:Trottoir Participaties
 • Eerstvolgende actie ligt bij: initiatiefnemer
 • 1e bericht initiatief: 2010
 • 1e bestuurlijke behandeling: 14 december 2010 (uitvoeren haalbaarheidsonderzoek)
 • Meest recente bestuurlijke behandeling: 8 februari 2022 (beslissing op bezwaar, collegebesluit)
 • Bestemmingsplan vastgesteld: 30 november 2017
 • Omgevingsvergunning verleend: 6 juli 2021
 • Verwachte start bouw: augustus 2022
 • Verwachte oplevering: 3e kwartaal 2023

Sloopwerkzaamheden rondom de Vomar/Binnenweg

Vanaf 2 maart:

 • lichte sloopwerkzaamheden door bedrijf Bottelier

Vanaf half maart:

 • zwaarder sloopwerk door bedrijf Bottelier
 • Plaatsing bouwhekken langs openbaar gebied

Verkeersregelinstallaties (VRI’s) kruising Julianalaan en Heemsteedse Dreef

Van 7 juni tot en met 17 juni:

 • Verwijdering bestaand zebrapad en aanpassing opstelstroken auto’s/fietsers op Julianaplein.
 • Aanpassing fietsstrook langs Heemsteedse Dreef 

De bouwvergunning voor de ontwikkeling van een Vomar supermarkt, appartementen en een parkeerkelder is op 6 juli 2021 verleend door het college. Er is bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning. Op 4 november 2021 vond de behandeling van het bezwaar plaats. Het advies van de bezwaarschriftencommissie is inmiddels ontvangen. Op 8 februari 2022 heeft het college een besluit op bezwaar genomen. Volgens het advies van de bezwaarschriftencommissie heeft het college de bezwaren ongegrond verklaard. Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben 2 belanghebbenden beroep ingediend.

Op advies van de bezwaarschriftencommissie heeft de vergunninghouder een aanvraag ingediend voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor het gebruik van het Julianaplein als parkeerterrein. Deze lag tot 13 april ter inzage. De beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning wordt momenteel voorbereid. Op 9 maart 2022 heeft er een inloopavond plaatsgevonden in Plein 1, waar de ontwikkelaar de omwonenden heeft geïnformeerd over de sloop en bouw. De gemeente was ambtelijk aanwezig en heeft uitleg gegeven over de herinrichting van het kruispunt Heemsteedse Dreef-Julianaplein

Hoorne Vastgoed

Sloopbedrijf Bottelier

Bouwkundige vooropname

Gemeente Heemstede

Wilt u de omgevingsvergunning en bijbehorende documenten lezen?

Stuur een e-mail naar de afdeling Bouw en woningtoezicht.
U ontvangt de documenten dan via Wetransfer.