Vomar Binnenweg-Eikenlaan

  • De bouw van een supermarkt, 9 koopappartementen en een parkeergarage aan de Binnenweg 70 t/m 86 en het parkeer- en bedrijventerrein dat daarachter ligt.
  • Ontwikkelaar: Hoorne Vastgoed 

  • Bouwvergunning voor winkels en appartementen verleend op 6 juli 2021
  • Omgevingsvergunning parkeerplaats Julianaplein verleend op 17 mei 2022
  • Gebouwen zijn gesloopt, naar verwachting start de bouw in het eerste kwartaal van 2023
  • Tegen de luchtafvoer van de ondergrondse parkeergarage is een bezwaar ingediend. De raadscommissie heeft gevraagd om een uitgebreidere onderbouwing. De behandeling ligt bij de Omgevingsdienst IJmond
  • Er is beroep aangetekend tegen de beslissing op het bezwaar op de bouwvergunning
  • De bezwaarprocedure voor de omgevingsvergunning tijdelijk gebruik Julianaplein als parkeerterrein loopt. De bezwaarschriftencommissie brengt hierover advies uit
  • Stikstof: bij het verlenen van de bouwvergunning is rekening gehouden met de uitstoot van stikstof tijdens de bouwfase. De vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming is reeds verleend. Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.

Lees meer op projectpagina van Hoorne Vastgoed

Hoorne Vastgoed

Gemeente Heemstede

Wilt u de omgevingsvergunning en bijbehorende documenten lezen?

Stuur een e-mail naar de afdeling Bouw en woningtoezicht.
U ontvangt de documenten dan via Wetransfer.