Voormalig postkantoor (Binnenweg 160)

Initiatief voor kantoorruimte en 5 appartementen.
Ontwikkelaar: Pentas Vastgoedontwikkeling

  • De eigenaar wil het pand slopen en vervangen door nieuwbouw, zo veel mogelijk binnen de grenzen van het bestemmingsplan
  • Op 17 mei 2022 heeft het college besloten het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument en met beslissing op bezwaar op 14 december 2022 is dat besluit in stand gehouden. De eigenaar heeft bij de rechtbank beroep ingediend. Op 7 februari 2024 heeft de rechter uitspraak gedaan: het beroep is ongegrond. De eigenaar heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechter; de inhoud van deze zaak en wanneer deze zaak bij de afdeling van de Raad van State dient, is nog niet bekend.
  • Stikstof: de uitstoot van stikstof voor de bouwfase wordt ter zijner tijd meegenomen bij de ruimtelijke procedure