Voormalig postkantoor (Binnenweg 160)

Initiatief voor kantoorruimte en 5 appartementen.
Ontwikkelaar: Pentas Vastgoedontwikkeling

  • De eigenaar wil het pand slopen en vervangen door nieuwbouw, zo veel mogelijk binnen de grenzen van het bestemmingsplan.
  • Op 17 mei 2022 heeft het college besloten het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument.
  • De ontwikkelaar heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit. De zaak wordt op 6 oktober 2022 behandeld door de commissie voor bezwaarschriften.
  • De ontwikkelaar heeft een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. De rechter heeft dit toegekend, wat betekent dat het collegebesluit voorlopig is geschorst en de ontwikkelaar het pand mag slopen. Bij zijn uitspraak heeft de rechter betrokken dat de ontwikkelaar tijdens de zitting heeft toegezegd niet voor 1 maart 2023 te zullen beginnen met de sloop, onder andere vanwege het lopende huurcontract.