Voormalig postkantoor (Binnenweg 160)

Initiatief voor kantoorruimte en 5 appartementen.
Ontwikkelaar: Pentas Vastgoedontwikkeling

  • De eigenaar wil het pand slopen en vervangen door nieuwbouw, zo veel mogelijk binnen de grenzen van het bestemmingsplan
  • Op 17 mei 2022 heeft het college besloten het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument
  • De ontwikkelaar heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit. De zaak is op 6 oktober behandeld door de commissie voor bezwaarschrift. Op 27 oktober 2022 heeft de commissie voor bezwaarschriften haar advies uitgebracht.
  • De ontwikkelaar heeft een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. De rechter heeft dit toegekend, wat betekent dat het collegebesluit voorlopig is geschorst en de ontwikkelaar het pand mag slopen. Bij zijn uitspraak heeft de rechter betrokken dat de ontwikkelaar tijdens de zitting heeft toegezegd niet voor 1 maart 2023 te zullen beginnen met de sloop, onder andere vanwege het lopende huurcontract
  • Op 13 december 2022 heeft het college met een beslissing op bezwaar besloten de gemeentelijke monumentenstatus te handhaven en een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter te vragen ter bescherming tegen de sloop van het voormalige postkantoor Dit is op 27 december 2022 ingediend bij de voorzieningenrechter. Het verzoek is bij de rechtbank aangehouden, onder een aantal voorwaarden dat de eigenaar niet vanaf 1 februari zal slopen en tijdig een voornemen tot sloop kenbaar maakt aan de gemeente
  • De eigenaar heeft laten weten dat hij op 23 januari 2023 bij de rechtbank beroep heeft ingediend tegen de aanwijzing als
    gemeentelijk monument
  • Stikstof: de uitstoot van stikstof voor de bouwfase wordt ter zijner tijd meegenomen bij de ruimtelijke procedure