Woonvisie Heemstede

Gemeente Heemstede stelt een Woonvisie op waarin alle aspecten van wonen aan bod komen. Welke onderwerpen vinden we belangrijk daarin en waar moeten we rekening mee houden bij nieuwe bouwprojecten. De gemeente wil samen met haar inwoners werken aan een mooie woonomgeving en een prettig woonklimaat.

De gemeente betrekt inwoners en organisaties op verschillende manieren bij het opstellen van de Woonvisie: 

Rondetafelgesprek 2 februari 2023

De gemeenteraad organiseert op donderdagavond 2 februari 2023 van 19.30 tot 21.00 uur een rondetafelgesprek over wonen. Tijdens deze avond in het raadhuis kunnen inwoners en belanghebbenden reageren op de concept-Woonvisie. U bent van harte uitgenodigd aan het rondetafelgesprek deel te nemen. U kunt zich aanmelden tot 1 februari 2023 via griffie@heemstede.nl
Lees meer in het nieuwsbericht over dit onderwerp.

Online peiling en bewonersavond

Tot 1 oktober 2022 hielden we een online peiling en op 4 oktober was in het gemeentehuis een bewonersavond . De resultaten van de peiling en de opbrengsten van de bewonersavond gebruiken we voor het opstellen van de Woonvisie Heemstede. Daarnaast nemen wij de resultaten mee van verschillende onderzoeken, waaronder het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (zie Besluiten en Documenten). 

In september 2022 hebben we een online peiling gehouden over wonen in Heemstede. Aan deze peiling hebben 1243 inwoners meegedaan.
Lees de resultaten in de rapportage. (pdf, 2 MB)

  • 2 februari 2023: rondetafelgesprek gemeenteraad-inwoners
  • 12 november2022: behandeling 80%-versie Woonvisie in de raadscommissie Ruimte 
  • 8 december 2022: behandeling Woonvisie in de raadscommissie Ruimte
  • 21 december 2022: besluitvorming definitieve Woonvisie in de gemeenteraad – 21 december
  • 2023-2026: Vervolgtraject realiseren en uitwerken Woonvisie

Jeanette Kluit, projectleider