Woonvisie Heemstede

Gemeente Heemstede stelt een Woonvisie op waarin alle aspecten van wonen aan bod komen. Welke onderwerpen vinden we belangrijk daarin en waar moeten we rekening mee houden bij nieuwe bouwprojecten. De gemeente wil samen met haar inwoners werken aan een mooie woonomgeving en een prettig woonklimaat.

De gemeente betrekt inwoners en organisaties op verschillende manieren bij het opstellen van de Woonvisie.

Online inwonerspeiling

Tot 1 oktober 2022 houden we een online peiling onder inwoners. Wat vindt u belangrijk en hoe denkt u over beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van wonen in Heemstede? Doe mee en geef uw mening via onderstaande knop.

Bewonersavond ‘Werken aan het passend wonen in Heemstede’

Op 4 oktober 2022 gaan we graag met inwoners en organisaties (zoals woningcorporaties) in gesprek over thema’s in de nieuwe Woonvisie. We willen graag weten hoe u denkt over ‘het wonen’ in Heemstede. Hoe ervaart u het wonen in Heemstede en wat vindt u belangrijk voor de komende jaren. Van 19.30 (inloop vanaf 19.00 uur) tot 21.30 uur bent u hiervoor van harte welkom in het gemeentehuis. Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld:

 • wonen voor starters, ouderen, gezinnen en andere doelgroepen
 • woningkwaliteit en -hoeveelheid
 • bouwlocaties
 • woonruimteverdeling
 • rol van woningcorporaties

U meldt zich aan voor deze avond via onderstaande knop. Na aanmelding ontvangt u op 27 september het programma.

Wat doen we met uw inbreng?

De resultaten van de peiling en de opbrengsten van de bewonersavond gebruiken we voor het opstellen van de Woonvisie Heemstede. Daarnaast nemen wij de resultaten mee van verschillende onderzoeken, waaronder het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (zie Besluiten en Documenten). 

Geef uw mening via de online peiling

 • september 2022 : Online peiling Wonen
 • 4 oktober 2022 : Bewonersavond ‘Werken aan het Wonen’ in gemeentehuis
 • 12 november: behandeling  80%-versie Woonvisie in de raadscommissie Ruimte 
 • 8 december 2022: behandeling Woonvisie in de raadscommissie Ruimte
 • 21 december 2022: besluitvorming definitieve Woonvisie in de gemeenteraad – 21 december
 • 2023-2026: Vervolgtraject realiseren en uitwerken Woonvisie

Jeanette Kluit, projectleider