Zonneparking Heemstede

Plan om met verschillende belangengroepen ontwerpen te maken voor het opwekken van zonne-energie boven het parkeerterrein van sportpark Groenendaal aan de Sportparklaan in Heemstede.

Startbijeenkomst 8 juni

Op 8 juni van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur vindt in de kantine RCH Voetbal de startbijeenkomst plaats. Omwonenden, verenigingen en overige betrokkenen hebben hier eind mei een uitnodiging voor ontvangen. Zij kunnen zich aanmelden via onderstaande knop.

Aanmelden startbijeenkomst

  • Eind mei 2022: omwonenden ontvangen brief met uitnodiging voor startbijeenkomst
  • Juni - september 2022: Start bijeenkomsten voor het opstellen van visie en schetsontwerpen
  • Oktober 2022: opstellen en besluitvorming voorlopig programma van eisen

Op 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Heemstede ingestemd met de Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Zuid (RES 1.0 NHZ) en daarmee met de zoekgebieden Zon op grote daken en Zon op parkeerplaatsen. Om invulling te geven aan het zoekgebied zon op parkeerplaatsen is in juni 2021 door de gemeenraad het participatieplan voor zon op parkeerterrein sportpark Groenendaal vastgesteld.

Gelijktijdig is door het college van B&W het projectplan vastgesteld over dit onderwerp. Het doel van dit project is om samen met omwonenden van het sportpark, gebruikers en andere belanghebbenden te komen tot verschillende haalbare ontwerpen voor het opwekken van zonne-energie boven het parkeerterrein van sportpark Groenendaal. 

Haitse Kreek, adviseur Programma Duurzaamheid
h.kreek@heemstede.nl 
023 5485894